Chcete řešit vraždy nebo udělat revoluci ve stravování? Studujte potraviny!

4. 5. 2019 | O studijních oborech

Woman and man in laboratory robes examine carefully plants in th

Neodmyslitelnou součástí studia oborů zaměřených na potraviny je praxe. Tohle a fakt, že jezení z módy jen tak nevyjde, dělá z absolventů potravinářských oborů žádané jedince na trhu práce. Z jakých konkrétních oborů můžete vybírat a jak se skrze studium potravin můžete dostat až do kriminální laboratoře?

Obor Technologie potravin

Studiem tohoto oboru získáte přehled o moderní potravinářské výrobě a o zpracovatelských procesech. Budete schopni hodnotit kvalitu potravin i s ohledem na jejich dopad na životní prostředí, a též budete připraveni zapojit se do vývoje nových potravin. Studium zahrnuje laboratorní cvičení a kromě chemie, biologie, matematiky a fyziky jsou jeho nedílnou součástí i ekonomické předměty. V budoucnu se tak můžete prosadit v managementu potravinářských či zemědělských podniků, v institucích zabývajících se vývojem potravinářských výrobků, nebo v kontrolních a poradenských organizacích se zaměřením na potravinářský průmysl.

Iva Mrázková vystudovala bakalářský obor Výroba a distribuce potraviny na Mendelově univerzitě v Brně. Přehled o potravinářském průmyslu získala už na střední škole. „Řekla bych, že v mém případě nebylo studium o moc náročnější než střední škola, protože velká část předmětů se opírala o učivo probírané na Kroměřížské veterinární škole. Až na chemii, ta byla mnohem náročnější a opravdovým oříškem i pro mnoho mých spolužáků,“ vzpomíná.

Podle Ivy byla praxe pevnou součástí studia. „Nemám srovnání s ostatními univerzitami, ale praktická cvičení byla součástí každého předmětu,“ říká. „Velmi obohacující byly exkurze do různých potravinářských odvětví. Ať už to byly jatka, masokombináty, mlékárny nebo výrobna tvarůžků či pivovar. Vždy jsme měli možnost výrobky ochutnat a na cokoli se zeptat.“

Po absolvování neměla problém se získáním zaměstnání, a to hlavně proto, že už při škole ve firmě pracovala. „Po studiích jsem se vrátila do rodné Opavy a uplatnění našla v mrazírnách Nowaco (nyní Bidfood), kde jsem předtím psala bakalářskou práci a kam jsem chodila během letních prázdnin na brigády. Vyzkoušela jsem si tak práci manipulačního dělníka u linky, a to se projevilo jako velké plus u přijímacího řízení. Vybrali si mě i díky tomu, že jsem znala celý jejich provoz,“ dodává Iva.

Další vysoké školy, kde lze obor studovat:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Obor Výživa a potraviny

Během studia získáte teoretické znalosti z oblasti analytické a organické chemie, biochemie, matematiky a biometriky. Seznámíte se s výživovými doplňky, dozvíte se vše o výživových potřebách lidí, i něco o tom na jakém principu funguje výživa rostlin. Nabyté vědomosti se pak naučíte využívat v praxi. Mimo to budete také studovat nutriční hodnoty potravin, díky čemuž z vás v budoucnu mohou být technologové vývoje specifických potravin, jako jsou výživa pro kojence, bezlepkové potraviny nebo potraviny pro diabetiky. Absolventi oboru mohou pracovat v soukromých firmách zabývajících se kontrolou výroby, skladováním a distribucí potravin. Své místo najdou i ve státní sféře, například ve veterinární správě nebo v zemědělské a potravinářské inspekci.

Kde?

Česká zemědělská univerzita v Praze

chemist-is-analyzing-sample-laboratory-with-equipment-science-experiments-glassware-containing_28283-989

Obor Chemie a analýza potravin

Studium je zaměřené na analýzu jednotlivých složek potravin a látek označovaných jako bioaktivní. I zde jsou samozřejmostí laboratorní cvičení, kde se látky zkoumají a porovnávají. Součástí tohoto oboru je i studium doplňků stravy. Jako absolvent se tak uplatníte nejen v potravinářském, ale i ve farmaceutickém průmyslu.

Kde?

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Obor Kvalita produkce nebo Bezpečnost a kvalita potravin

Studium je kromě technologie potravin a laboratorních analýz zaměřeno na hygienu, právní předpisy a dozor kvality mléčných výrobků, masa, obilovin, ovoce, zeleniny nebo nápojů. Učit se budete také o technologiích zpracování potravin tak, aby byly zdravotně nezávadné. Na trhu práce se po vystudování můžete prosadit jako „kvalitáři“ v zemědělských i potravinářských podnicích či jako „kontroloři“ v poradenských a inspekčních organizacích, případně vedoucí pracovníci specializovaných úseků s potravinami v supermarketech.

Kde?

Česká zemědělská univerzita v Praze

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Obor Forenzní analýza a analýza potravin

Studium propojuje základy kriminální praxe a vědeckého řešení analytických problémů. Kromě chemie, biologie, genetiky a fyziologie člověka se během studia setkáte se zajímavými předměty, jako je toxikologie či kriminalistika. Nevyhnete se však ani základům práva. Samozřejmostí jsou laboratorní cvičení. Budete se pak moci podílet na rozplétání kauz kolem falšování potravin, dokážete identifikovat osoby na základě DNA analýz, nebo třeba odhalit vraha, který k usmrcení oběti použil jed. Uplatníte se v kriminálních i výzkumných laboratořích, nebo ve zdravotnických, veterinárních či potravinářských zařízeních.

Kde?

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Pokud byste chtěli studovat potraviny v angličtině, máte následující možnosti:

Obor Food Safety and Quality –  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Obor Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze