Bylo jmenováno šedesát nových profesorů

21. 6. 2012 | Aktuality

896

Ve středu 20. června jmenoval prezident České republiky Václav Klaus šedesát nových profesorů českých vysokých škol. Učinil tak na základě zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Slavnostní obřad jmenování profesorů se odehrál v 11 hodin v pražské Velké aule Karolina.

Mezi jmenovanými byla většina mužů. Zastupovali různé obory. Nejvíce byly zastoupeny disciplíny lékařské. Novými profesory se například stali Evžen Amler (lékařská biofyzika, UK*), Roman Barták (informatika – teoretická informatika, UK), Jiří Brožek (makromolekulární chemie, VŠCHT), Pavel Cejnar (fyzika – jaderná fyzika, UK), Václav Cyrus (aplikovaná mechanika, ČVUT), Alexandr Čegan (lékařská chemie a biochemie, UK), Jindřich Fínek (onkologie, UK), Zdeněk Fránek (architektura a design, VŠUP), Zdeněk Hanzálek (technická kybernetika, ČVUT), Jiřina Hofmanová (molekulární biologie a genetika, MU), Ilona Hromadníková (lékařská imunologie, UK), Lydie Izakovičová Hollá (stomatologie, MU), Pavel Janoušek (dramatické umění – teorie a kritika, AMU) a mnoho dalších.

*Informace v závorce znamenají obor a vědecká rada univerzity, která daného kandidáta navrhla.

Jmenování nových profesorů prezidentem republiky se koná dvakrát do roka. Ve středu se jednalo již o druhé jmenování profesorů v tomto kalendářním roce. K prvnímu došlo již 1. února 2012. Profesory jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy, který předkládá rektor příslušné vysoké školy ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zdroj informací: http://www.hrad.cz/…h-skol.shtml Zdroj obrázků: msmt.cz