UP přijímá přihlášky na Aplikované pohybové aktivity (Mgr.)

5. 8. 2011 | Aktuality

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci otevírá v akademickém roce 2011/2012 nový navazující magisterský studijní obor Aplikované pohybové aktivity. Přijímací řízení, založené na ústní zkoušce proběhne 9. 9. 2011. Přihlášky ke studiu je možné podávat od 5. 8. 2011 do 26. 8. 2011, a to elektronickou formou. Studijní obor je vypisován pro absolventy bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport resp. absolventy bakalářských studijních programů oborů příbuzných (vychovatelství, fyzioterapie, speciální pedagogika…). Ústní zkouška se skládá ze tří oblastí: aplikovaných pohybových aktivit, speciální pedagogiky a rekreologie.

Studijní obor Aplikované pohybové aktivity je zaměřen na pregraduální přípravu odborných pracovníků v oblasti edukace a řízení pohybových aktivit v zařízeních zájmového vzdělávání v resortu školství a resortu sociálních věcí. Obor se specializuje na přípravu odborníků pro řízení a organizaci mimoškolní výchovy dětí a mládeže intaktní populace, minoritních skupin i osob se specifickými potřebami.

Po úspěšném zakončení magisterského studia v oboru Aplikované pohybové aktivity se mohou absolventi uplatnit jako pedagogové volného času (specialisté), pedagogičtí pracovníci v rehabilitačních třídách, v oblasti poradenství a managementu životního stylu osob se zdravotním postižením, konzultanti aplikovaných pohybových aktivit speciální pedagogové specialisté.

Více informací naleznete na stránkách fakulty.

Zdroj: webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci