Učitelství a sport

Nalezli jsme 42 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)  Biologie pro vzdělávání a Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pedagogika volného času  Učitelství náboženství a etiky

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy   a dalších 11 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Aplikovaná kineziologie  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Kondiční trenér  Management sportu   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  Dějepis se zaměřením na vzdělávání   a dalších 84 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Praha 19

Obory: Sportovní a kondiční specialista  Sportovní a volnočasový pedagog  Výživové poradenství a sportovní diagnostika  Wellness specialista

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Učitelství angličtiny pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 28 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)   a další 2 obory

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Management tělesné výchovy a sportu  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk  Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání  Učitelství náboženství, etiky a filozofie

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání   a dalších 97 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anglický jazyk - specializace v pedagogice  English for education  English Language Teacher Education  Učitelství anglického jazyka

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná tělesná výchova  Aplikované pohybové aktivity  Kinantropologie  Ochrana obyvatelstva  Rekreologie  Tělesná výchova (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Trenérství a management sportu  Trenérství a sport

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 36 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Učitelství matematiky pro střední školy

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství francouzštiny pro střední školy