Technika a informatika

Nalezli jsme 99 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Automobilové elektronické systémy  Biomedicínské inženýrství  Biomedicínský technik  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika  Elektronika  Informatika   a dalších 9 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Biomechanické inženýrství  Chemická metalurgie  Chemické a enviromentální inženýrství   a dalších 11 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Aplikovaná mechanika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Dopravní a manipulační technika  Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Dopravní technika a technologie   a dalších 17 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu  Automatizace technologických procesů  Environmentální inženýrství  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields  Komerční inženýrství v oblasti surovin   a dalších 11 oborů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Dopravní logistika  Informační management  Logistika  Logistika cestovního ruchu  Logistika služeb

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Architektonická tvorba  Architektura

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architecture  Architektura  Urban design  Urbanismus

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Biotechnologie  Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie životního prostředí   a dalších 6 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Angličtina v elektrotechnice a informatice  Audio inženýrství  Automation and Measurement  Automatizační a měřicí technika  Biomedical and Ecological Engineering  Biomedical Electronics and Biocybernetics   a dalších 33 oborů

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Bezpečnost informačních technologií  Bioinformatika a biocomputing  Informační systémy  Informační technologie  Inteligentní systémy  Management a informační technologie   a dalších 5 oborů

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Automobilní a dopravní inženýrství  Energetické inženýrství  Energetika, procesy a životní prostředí  Fluidní inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie   a dalších 23 oborů

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Expertní inženýrství v dopravě  Realitní inženýrství  Řízení rizik elektrotechnických zařízení  Řízení rizik chemických technologií  Řízení rizik stavebních konstrukcí   a další 2 obory

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Číslicové systémy  Distribuované systémy a počítačové sítě  Dynamika konstrukcí a mechatronika  Finanční informatika a statistika  Informační systémy  Informatika  Informatika a výpočetní technika   a dalších 18 oborů

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informační management  Systémy projektového řízení

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika  Konstrukce zdravotnické techniky  Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Průmyslové inženýrství a management  Stavba energetických strojů a zařízení   a dalších 5 oborů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Management Information Systems

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management