Technika a informatika

Nalezli jsme 100 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie pevné fáze  Aplikovaná informatika  Chemie  Chemie (dvouoborové)  Informační systémy  Informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura a rozvoj sídel  Architektura pozemních staveb  Building Constructions  Civil Engineering Management  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Konstrukce a dopravní stavby   a dalších 9 oborů

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture  Architecture and urbanism

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Architektura  Architektura - teorie a tvorba  Architektura - teorie a tvorba (EN)  Architektura (EN)  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura, stavitelství a technologie (EN)  Dějiny architektury a památková péče   a další 4 obory

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Dopravní logistika  Dopravní systémy a technika  Inteligentní dopravní systémy  Inteligentní dopravní systémy (EN)  Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Letecká doprava  Logistika a řízení dopravních procesů   a dalších 6 oborů

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Bezpečnost a informační technologie  Informační systémy a management  Informatics  Informatika  Návrh a programování vestavných systémů  Počítačová bezpečnost  Počítačová grafika  Počítačové inženýrství  Počítačové systémy a sítě   a dalších 6 oborů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Aplikovaná informatika  Aplikované matematicko-stochastické metody  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze   a dalších 9 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Advanced Powertrains  Aplikovaná mechanika  Biomechanika  Biomechanika a lékařské přístroje  Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Dopravní stroje a zařízení   a dalších 30 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informační management  Informatics  Informatika  Information Management  System Engineering  Systémové inženýrství

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agricultural Engineering  Energetika  Engineering of Agricultural Technological Systems  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Inženýrství údržby  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení   a dalších 9 oborů

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Hodonín, Kroměříž, Kunovice

Obory: Aplikovaná informatika  Ekonomická informatika  Elektronické počítače

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Aplikovaná informatika  Bioinformatics (Bioinformatika)  Biomedicíncká laboratorní technika  Mechatronika  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Chemoinformatika a bioinformatika  Materiálová chemie  Pokročilé materiály  Pokročilé materiály (EN)  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)