Technika a informatika

Nalezli jsme 99 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Informační technologie ve vzdělávání

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie pevné fáze  Aplikovaná informatika  Chemie  Chemie (dvouoborové)  Informační systémy  Informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture  Architecture and urbanism

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Architektura  Architektura - teorie a tvorba  Architektura - teorie a tvorba (EN)  Architektura (EN)  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura, stavitelství a technologie (EN)   a dalších 5 oborů

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Automatizace a informatika  Bezpečnostní technologie v dopravě  Dopravní logistika  Dopravní systémy a technika  Inteligentní dopravní systémy  Inteligentní dopravní systémy (EN)   a dalších 10 oborů

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Bezpečnost a informační technologie  Informační systémy a management  Informační technologie  Informatics  Informatika  Návrh a programování vestavných systémů  Počítačová bezpečnost   a dalších 8 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Advanced Powertrains  Aplikovaná mechanika  Biomechanika  Biomechanika a lékařské přístroje  Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Design of Vehicles/Architecture des Véhicules   a dalších 29 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informační management  Informatics  Informatika  Information Management  System Engineering  Systémové inženýrství

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agricultural Engineering  Energetika  Engineering of Agricultural Technological Systems  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Inženýrství údržby  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení   a dalších 8 oborů

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Hodonín, Kroměříž, Kunovice

Obory: Aplikovaná informatika  Ekonomická informatika  Elektronické počítače

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Aplikovaná informatika  Bioinformatics (Bioinformatika)  Biomedicíncká laboratorní technika  Mechatronika  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Chemoinformatika a bioinformatika  Materiálová chemie  Pokročilé materiály  Pokročilé materiály (EN)  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Autonomní systémy  Autonomní systémy (EN)  Informatika (dvouoborové)  Informatika + Angličtina  Informatika a výpočetní technika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Manažerská informatika  Manažerská informatika (EN)