Nalezli jsme 93 škol

Chceš studovat univerzitu v Anglii za peníze britské vlády? Jak na to?

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Diskrétní modely a algoritmy (EN)  Geofyzika (EN)  Softwarové systémy  Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (EN)  Fyzika povrchů a rozhraní (EN)  Jaderná fyzika (EN)  Matematická analýza   a dalších 83 oborů

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny evropské kultury  Katolická teologie  Církevní a obecné dějiny  Teologické nauky  Dějiny křesťanského umění  Aplikovaná etika

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Všeobecné lékařství  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)  Bioetika (EN)  Neurovědy  Preventivní medicína  Parazitologie (EN)  Adiktologie  Imunologie (EN)  Nutriční terapeut   a dalších 38 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)  Biologie a patologie buňky  Biomechanika  Gerontologie  Všeobecné lékařství  Fyziologie a patofyziologie člověka  Biomedicínská informatika  Imunologie (EN)  Neurovědy (EN)   a dalších 25 oborů

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Fyzioterapie  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)  Mikrobiologie  Biologie a patologie buňky (EN)  Preventivní medicína  Lékařská biofyzika (EN)  Fyziologie a patofyziologie člověka  Antropologie   a dalších 26 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Vzdělávání v biologii  Speciální pedagogika  Pedagogika - Matematika se zaměřením na vzdělávání  Pedagogická psychologie  Pedagogika - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 135 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)  Teorie, filozofie a sociologie práva  Mezinárodní právo  Trestní právo, kriminologie a kriminalistika  Právo životního prostředí   a dalších 14 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Aplikovaná geologie (EN)  Učitelství geografie pro SŠ  Klinická a toxikologická analýza  Regionální a politická geografie (EN)  Fyzikální chemie (EN)  Imunologie (EN)   a dalších 98 oborů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Informační management  Logistika  Logistika cestovního ruchu  Logistika služeb  Dopravní logistika

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Teorie a dějiny moderního a současného umění  Grafika a vizuální komunikace  Výtvarné umění  Design  Architektura  Výtvarná tvorba  Architektonická tvorba

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Praha 5

Obory: Zdravotnický záchranář  Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Radiologický asistent

MEI

Praha 2

Obory: MBA - Management obchodu  MBA - Management veřejné správy  MBA - Management zdravotnictví  MBA - Investiční management  MBA - Corporate Management  MBA - Ekonomika a finanční management  MBA - Leadership a soft skills  MBA - Management inovací