Nalezli jsme 95 škol

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Vývojová a buněčná biologie (EN)  Zobrazovací metody v lékařství (EN)  Vývojová a buněčná biologie  Parazitologie (EN)  Adiktologie  Bioetika (EN)  Všeobecná sestra  Zobrazovací metody v lékařství   a dalších 39 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Preventivní medicína  Neurovědy  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  Biologie a patologie buňky (EN)  Mikrobiologie (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Biochemie a patobiochemie (EN)   a dalších 26 oborů

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Antropologie  Imunologie  Fyzioterapie  Fyziologie a patofyziologie člověka  Dentální hygienistka  Veřejné zdravotnictví  Mikrobiologie  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  Biomechanika (EN)   a dalších 25 oborů

Unicorn College

Praha 3

Obory: Informační technologie  Ekonomika a management  Management ICT projektů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Antropologie a genetika člověka (EN)  Anorganická chemie  Filozofie a dějiny přírodních věd  Ekologie (EN)  Makromolekulární chemie (EN)  Analytická chemie  Fyzická geografie a geoekologie  Geotechnologie   a dalších 96 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Obchodní právo  International Master of Laws  Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)  Mezinárodní právo (EN)  Právo životního prostředí (EN)  Evropské právo (EN)  Právo   a dalších 11 oborů

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Accounting and Corporate Financial Management (EN)  Vzdělávání v ekonomických předmětech  Finance  Zdanění a daňová politika  Finance and Accounting  Účetnictví a finanční řízení podniku   a dalších 5 oborů

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Hospodářské a politické dějiny  Regionální studia  Veřejná správa a regionální rozvoj  Ekonomické teorie  Regionalistika a veřejná správa  Regionalistika - veřejná správa  Hospodářská politika  Economics   a další 4 obory

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Dopravní logistika  Logistika cestovního ruchu  Logistika  Informační management  Logistika služeb

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Kognitivní informatika  Quantitative Economic Analysis  Official Statistics (EN)  Statistika  Information Systems Management  Informační média a služby  Ekonometrie a operační výzkum  Ekonomická demografie   a dalších 14 oborů

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Podniková ekonomika a management  Corporate Finance and Management  Economics  International Management  Ekonomie  Business Economics and Management  Arts Management  Business Administration  Management  Экономика предприятия и менеджмент (RU)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Design  Výtvarné umění  Architektonická tvorba  Grafika a vizuální komunikace  Výtvarná tvorba  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Architektura

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Praha 5

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent

MEI

Praha 2

Obory: MBA - Management veřejné správy  MBA - Management obchodu  MBA - Management inovací  MBA - Ekonomika a finanční management  MBA - Corporate Management  MBA - Management zdravotnictví  MBA - Leadership a soft skills  MBA - Investiční management