Nalezli jsme 95 škol

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Preventivní medicína (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)  Zobrazovací metody v lékařství (EN)  Biomechanika (EN)  Všeobecné lékařství  Imunologie   a dalších 27 oborů

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Experimentální chirurgie (EN)  Imunologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Všeobecné lékařství  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)  Experimentální chirurgie  Biochemie a patobiochemie   a dalších 27 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Právo životního prostředí (EN)  Obchodní právo  Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)  Teorie, filozofie a sociologie práva  Mezinárodní právo (EN)  Právo  Evropské právo   a dalších 11 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Makromolekulární chemie  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Fyzikální chemie (EN)  Teoretická a evoluční biologie  Organická chemie (EN)  Fyzikální chemie  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země   a dalších 97 oborů

Unicorn College

Praha 3

Obory: Management ICT projektů  Ekonomika a management  Informační technologie

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Účetnictví a finanční řízení podniku  Bankovnictví a pojišťovnictví  Vzdělávání v ekonomických předmětech  Finance  Finance (EN)  Finanční inženýrství  Zdanění a daňová politika   a další 4 obory

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Information Systems Management  Aplikovaná informatika  Ekonomická demografie  Econometrics and Operation Research  Podniková informatika  Informační média a služby  Statistics  Sociálně ekonomická demografie   a dalších 14 oborů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Informační management  Logistika cestovního ruchu  Logistika služeb  Dopravní logistika  Logistika

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Hospodářská politika  Hospodářské a politické dějiny  Veřejná správa  Regionální studia  Ekonomická analýza  Veřejná správa a regionální rozvoj  Národní hospodářství  Ekonomické teorie   a další 4 obory

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Design  Výtvarná tvorba  Architektura  Grafika a vizuální komunikace  Architektonická tvorba  Výtvarné umění  Teorie a dějiny moderního a současného umění

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Praha 5

Obory: Porodní asistentka  Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent  Všeobecná sestra

MEI

Praha 2

Obory: MBA - Management veřejné správy  MBA - Management inovací  MBA - Corporate Management  MBA - Ekonomika a finanční management  MBA - Management zdravotnictví  MBA - Investiční management  MBA - Leadership a soft skills  MBA - Management obchodu

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Podniková ekonomika a management  Economics  Business Economics and Management  Arts Management  Management  Business Administration  International Management   a další 3 obory

LIGS University

Praha 7

Obory: Interactive Online MSc  Interactive Online MBA  Interactive Online DBA  Executive MBA  Interactive Online PhD