Právo a veřejná správa

Nalezli jsme 56 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Bezpečnostní studia  Evropská hospodářskoprávní studia  Právo v podnikání

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Evropské právo  Evropské právo (EN)  Finanční právo a finanční věda  International Master of Laws  Law and Jurisprudence  Mezinárodní právo  Mezinárodní právo (EN)   a dalších 12 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Evropské a mezinárodní právo  International and European Law  Občanské právo  Právo  Právo ve veřejné správě  Správní právo  Teoretické právní vědy   a další 2 obory

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnost práce a procesů  Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Havarijní plánování a krizové řízení  Požární ochrana a bezpečnost  Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, , Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.

Karlovy Vary, Praha 6 - Dejvice, Rumburk

Obory: Kriminalisticko právní činnost  Právo v podnikání  Sociálně právní činnost  Soudní a notářská administrativní činnost  Veřejná správa

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Forensic Engineering  Soudní inženýrství

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Právo  Veřejná správa