Nalezli jsme 161 škol

Pojď na PEF MENDELU! Nejlepší ekonomka v Brně! Přihlas se do 28.3.!

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na tubu  Dirigování orchestru  Hra na bicí nástroje  Hra na hoboj  Hra na klarinet  Hra na klavír  Hra na lesní roh  Hra na violoncello  Hra na trubku  Hra na varhany  Hra na fagot  Multimediální kompozice   a dalších 20 oborů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Správa zeleně  Zahradní a krajinářská architektura  Horticulture  Zahradnictví  Řízení zahradnických technologií  Vinohradnictví a vinařství  International Master of Horticulture Science   a další 4 obory

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Hospodářská politika (EN)  Ekonomie (EN)  Veřejná ekonomika a správa  Podniková ekonomika a management (EN)  Veřejná ekonomie (EN)  Regionální rozvoj a správa  Veřejná ekonomie  Ekonomie  Hospodářská politika   a dalších 10 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Psychologie  Katalánský jazyk a literatura  Učitelství pedagogiky pro střední školy  Kulturní studia Číny  Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Muzeologie  Pomocné vědy historické   a dalších 103 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Kondiční trenér  Kinantropologie (EN)  Management sportu  Fyzioterapie  Tělesná výchova a sport  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)   a dalších 6 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioeconomic and Environmental Development of Regions  International Development Studies  Mezinárodní rozvojová studia  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Fytologie lesa  Ochrana lesa  Stavby na bázi dřeva  Hospodářská úprava lesa  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Tvorba a ochrana krajiny  Dřevařství  Dřevařské inženýrství  Lesní inženýrství   a dalších 17 oborů

Právnická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Správní právo a právo životního prostředí  Pracovní právo  Mezinárodní právo soukromé  Dějiny práva a římské právo  Teorie práva  Ústavní právo a státověda  Občanské právo  Obchodní právo   a dalších 13 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Biofyzika  Geografická kartografie a geoinformatika  Speciální biologie  Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (dvouoborové)  Organická chemie  Biomolekulární chemie (EN)   a dalších 126 oborů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Environmentální studia  Veřejná politika a lidské zdroje  Politologie (i jednooborové)  Politologie  Politologie (EN)  Sociální práce  Conflict and Democracy Studies  Sociální antropologie  Obecná psychologie   a dalších 32 oborů

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Všeobecné lékařství  Onkologie  Intenzivní péče  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)  Lékařská biofyzika  Gynekologie a porodnictví  Dentální hygienistka  Vnitřní nemoci   a dalších 45 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů pro střední školy  Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy  Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika   a dalších 64 oborů

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Policejní činnosti  Policejní management a kriminalistika  Bezpečnostní management a kriminalistika  Bezpečnostně strategická studia  Bezpečnostně právní studia  Kriminalistika a další forenzní disciplíny

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management a kriminalistika  Bezpečnostní management ve veřejné správě

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Economics and informatics  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomická informatika  Podniková ekonomika  Podniková ekonomika (EN)  Ekonomika a management služeb  Business Economics and Management  Regionální studia   a další 3 obory

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Architecture  Architektura  Vizuální komunikace  Design prostředí  Vizuální komunikace - digitální média

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Mechatronics  Aplikované vědy v inženýrství  Informační technologie  Nanomateriály  Technická kybernetika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Mechatronika  Elektronické informační a řídicí systémy  Informatika a logistika

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Matematika  Aplikovaná fyzika  Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Pedagogika volného času   a dalších 36 oborů

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Konstrukce strojů a zařízení  Strojírenská technologie a materiály  Aplikovaná mechanika  Materiálové inženýrství  Inovační inženýrství  Strojírenská technologie  Strojní inženýrství  Výrobní systémy a procesy

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Řízení jakosti  Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Textilní marketing  Textilní technika a materiálové inženýrství  Textilní a oděvní návrhářství  Produktové inženýrství   a další 4 obory