Nalezli jsme 159 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Silniční a městská automobilová doprava  Inženýrství údržby  Agricultural Engineering  Zemědělská technika  Energetika  Technologická zařízení staveb  Engineering of Agricultural Technological Systems   a dalších 8 oborů

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Činoherní režie  Fyzické divadlo  Divadelní dramaturgie  Dramatická umění  Divadelní manažerství  Taneční a pohybové divadlo a výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika   a dalších 9 oborů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na housle  Hra na flétnu  Hra na kontrabas  Historická interpretace  Hra na klavír  Hra na klarinet  Hra na cembalo  Hra na hoboj  Kompozice a teorie kompozice  Hra na trubku  Hra na bicí nástroje  Kompozice   a dalších 18 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Obecné otázky fyziky (EN)  Fyzika plazmatu  Analytická biochemie  Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie  Fyzika kondenzovaných látek (EN)  Fyzika kondenzovaných látek  Ekotoxikologie   a dalších 128 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Regenerace a výživa ve sportu  Management sportu  Tělesná výchova a sport  Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Speciální edukace bezpečnostních složek  Fyzioterapie   a dalších 7 oborů

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Psychiatrie  Lékařská chemie a biochemie  Gynekologie a porodnictví  Oftalmologie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Lékařská biologie  Radiologie - zobrazovací metody (EN)   a dalších 45 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Speciální pedagogika pro učitele středních škol  Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy  Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy   a dalších 105 oborů

Právnická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Master of Public Administration  Ústavní právo a státověda  Občanské právo  Mezinárodní právo soukromé  Finanční právo a finanční vědy  Teorie práva  Teorie a praxe trestního a správního procesu   a dalších 14 oborů

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management ve veřejné správě  Bezpečnostní management a kriminalistika

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Kriminalistika a další forenzní disciplíny  Bezpečnostně strategická studia  Bezpečnostní management a kriminalistika  Policejní management a kriminalistika  Policejní činnosti  Bezpečnostně právní studia

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Historie + Němčina  Monitorování životního prostředí  Historie - muzeologie  Archeologie  Historie  Angličtina (jednooborové)  Angličtina + Historie  Ochrana kulturního dědictví   a dalších 64 oborů

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě  Středoevropská studia  Všeobecná sestra  Veřejná správa a regionální politika  Moderní dějiny střední Evropy  Sociální patologie a prevence   a další 2 obory

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Geometrie a globální analýza  Aplikovaná matematika  Matematická analýza  Obecná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Matematické metody v ekonomice

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Podniková ekonomika a management  Bankovnictví (EN)  Ekonomika podnikání v obchodě a službách  Veřejná ekonomika a správa  Bankovnictví  Manažerská informatika (EN)  Manažerská informatika   a dalších 10 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)  Politologie (dvouoborové)  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Německá literatura   a dalších 18 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Design  Photography and Time-Based Media  Grafický design  Vizuální komunikace  Fotografie a intermediální tvorba  Kurátorská studia

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály a technologie v dopravě  Materiálové vědy  Řízení výroby  Energetika - teplárenství  Příprava a řízení výroby  Strojírenská technologie  Materiály

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Economics and informatics  Ekonomická informatika  Podniková ekonomika  Business Economics and Management  Ekonomika a management služeb  Ekonomika a management mezinárodního obchodu   a další 4 obory

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Architecture  Architektura  Design prostředí  Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média