Nalezli jsme 160 škol

Veletrh GAUDEAMUS Brno 2017 od 31.10. do 3.11.2017, Výstaviště Brno

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Obecná psychologie  Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (i jednooborové)  Sociální psychologie  Sociální politika a sociální práce (EN)  Sociální psychologie (EN)  Genderová studia  Sociologie   a dalších 36 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Lékařská fyzika  Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Biochemie (EN)  Anorganická chemie (EN)  Biomolekulární chemie  Genomika a proteomika (EN)  Analytická biochemie   a dalších 128 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování (jednooborové)  Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  Speciální pedagogika (EN)   a dalších 105 oborů

Právnická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Správní právo a právo životního prostředí  Mezinárodní a evropské právo  Teorie práva  Právo informačních a komunikačních technologií  Pracovní právo  Trestní právo  Ústavní právo a státověda   a dalších 14 oborů

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Psychiatrie  Lékařská biofyzika  Onkologie (EN)  Chirurgie  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  Fyzioterapie  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Neurovědy  Vnitřní nemoci  Kardiologie   a dalších 43 oborů

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management ve veřejné správě  Bezpečnostní management a kriminalistika

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Kriminalistika a další forenzní disciplíny  Policejní činnosti  Bezpečnostně strategická studia  Policejní management a kriminalistika  Bezpečnostní management a kriminalistika  Bezpečnostně právní studia

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu  Informační a knihovnická studia  Bohemistika  Informační studia se zaměřením na knihovnictví  Angličtina (dvouoborové)  Knihovnictví   a dalších 66 oborů

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Veřejná správa a regionální politika  Moderní dějiny střední Evropy  Edukační péče o seniory  Sociální patologie a prevence  Všeobecná sestra  Veřejná správa a sociální politika  Středoevropská studia  Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Matematické metody v ekonomice  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Matematická analýza  Obecná matematika  Geometrie a globální analýza

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Ekonomika podnikání v obchodě a službách  Podniková ekonomika a management  Řízení logistiky  Marketing a management  Veřejná ekonomika a správa  Sociální management  Ekonomika podnikání v obchodě a službách (EN)   a dalších 10 oborů

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Podniková ekonomika (EN)  Řízení a ekonomika podniku  Regionální studia  Business Economics and Management  Manažerská informatika  Podniková ekonomika  Information and Communication Management  Economics and informatics   a další 3 obory

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností  Social Work  Sociální práce  Sociální práce ve veřejné správě

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Strojírenská technologie  Strojírenská technologie a materiály  Materiálové inženýrství  Konstrukce strojů a zařízení  Inovační inženýrství  Strojní inženýrství  Výrobní systémy a procesy  Aplikovaná mechanika

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Řízení jakosti  Netkané a nanovlákenné materiály  Textilní technika a materiálové inženýrství  Textilní a oděvní návrhářství  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy   a dalších 5 oborů

Ústav zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Všeobecná sestra  Biomedicínská technika  Zdravotnický záchranář  Biomedicínské inženýrství

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Andragogika a personální řízení  Čeština v komunikaci neslyšících (dvouoborové studium)  Politologie  Archivnictví a pomocné vědy historické  Logika (EN)  Historie - hospodářské a sociální dějiny (dvouoborové)   a dalších 173 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Fyzioterapie (EN)  Management tělesné výchovy a sportu  Ortotik-protetik  Tělesná výchova a sport (EN)  Fyzioterapie  Vojenská tělovýchova  Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)   a dalších 8 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk  Husitská teologie  Husitská teologie (jednooborová)  Sociální a charitativní práce  Judaistika - Religionistika   a dalších 18 oborů

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny evropské kultury  Katolická teologie  Teologické nauky  Aplikovaná etika  Dějiny křesťanského umění  Církevní a obecné dějiny