Nalezli jsme 161 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Audiovizuální tvorba a divadlo  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Činoherní režie  Světelný design  Divadlo a výchova  Dramatická umění  Činoherní herectví  Divadelní dramaturgie  Divadelní manažerství   a dalších 5 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná ekologie  Krajinářství  Ecology  Prostorové plánování  Ochrana přírody  Ekologie  Regionální environmentální správa  Environmentální modelování  Krajinné inženýrství  Vodní hospodářství  Nature Conservation   a dalších 12 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství praktického vyučování  Učitelství odborných předmětů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na kontrabas  Interpretace a teorie interpretace  Hra na klarinet  Hra na kytaru  Dirigování orchestru  Kompozice  Hra na fagot  Multimediální kompozice  Hra na cembalo  Dirigování sboru  Klavírní pedagogika   a dalších 21 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Fyzika kondenzovaných látek (EN)  Molekulární a buněčná biologie  Fyzika plazmatu  Fyzikální chemie  Fyzika plazmatu (EN)  Zoologie  Obecné otázky fyziky  Geologie  Obecné otázky fyziky (EN)  Bio-omika (EN)   a dalších 122 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Románské literatury  Ruský jazyk  Novořecký jazyk a literatura  Obecná jazykověda  Klasická filologie  Německá literatura  Německý jazyk  Paleoslovenistika a slovanské jazyky  Polská literatura  Teorie a dějiny umění   a dalších 100 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (dvouoborový)  Kinantropologie  Kondiční trenér  Speciální edukace bezpečnostních složek  Regenerace a výživa ve sportu  Management sportu  Aplikovaná kineziologie   a dalších 6 oborů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Sociologie  Mezinárodní vztahy  Sociální politika a sociální práce  Veřejná politika a lidské zdroje  Vývojová psychologie  Evropská studia  Sociology (EN)  Vývojová psychologie (EN)  Evropská studia (EN)   a dalších 32 oborů

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Otorinolaryngologie (EN)  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (EN)  Lékařská farmakologie  Radiologie - zobrazovací metody (EN)  Lékařská biofyzika (EN)  Lékařská biofyzika   a dalších 46 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů pro střední školy  Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  Učitelství dějepisu pro základní školy  Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)   a dalších 63 oborů

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Podniková ekonomika  Ekonomická informatika  Podniková ekonomika (EN)  Manažerská informatika  Ekonomika a management mezinárodního obchodu  Regionální studia  Business Economics and Management  Ekonomika a management služeb   a další 3 obory

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management ve veřejné správě  Bezpečnostní management a kriminalistika

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management a kriminalistika  Policejní činnosti  Kriminalistika a další forenzní disciplíny  Bezpečnostně strategická studia  Bezpečnostně právní studia  Policejní management a kriminalistika

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální práce  Sociální práce ve veřejné správě  Social Work  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  České dějiny  Společenské vědy (dvouoborové)  Historie  Politologie (dvouoborové)  Německá literatura  Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu   a dalších 15 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Design  Kurátorská studia  Fotografie a intermediální tvorba  Vizuální komunikace  Grafický design  Photography and Time-Based Media

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály a technologie v dopravě  Řízení výroby  Energetika - teplárenství  Materiálové vědy  Příprava a řízení výroby  Materiály  Strojírenská technologie

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Matematické modely a jejich aplikace  Aplikovaná geografie  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 37 oborů

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Netkané a nanovlákenné materiály  Textilní technika a materiálové inženýrství  Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Řízení jakosti  Produktové inženýrství  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy   a další 4 obory