Nalezli jsme 161 škol

Chceš studovat univerzitu v Anglii za peníze britské vlády? Jak na to?

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Počítačová bezpečnost  Informatics  Softwarové inženýrství  Informatika  Informační systémy a management  Počítačové inženýrství  Bezpečnost a informační technologie   a dalších 8 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zahradnictví  Biotechnologie a šlechtění rostlin  Obecná zootechnika  Rozvoj venkovského prostoru  Rostlinná produkce  Pěstování rostlin  Speciální zootechnika  Sustainable Agriculture and Food Security   a dalších 41 oborů

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Dramatická výchova  Alternativní a loutková tvorba a její teorie  Herectví činoherního divadla  Režie činoherního divadla   a dalších 14 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Audiovizuální studia  Scénáristika a dramaturgie  Produkce  Dokumentární tvorba  Kamera  Režie  Teorie filmové a multimediální tvorby  Zvuková tvorba  Cinema and Digital Media  Střihová skladba  Photography   a další 3 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Choreografie a teorie choreografie  Hudební produkce  Hudební teorie  Kontrabas - jazz  Choreografie  Klarinet  Varhany  Harfa  Hoboj  Housle  Saxofon - jazz  Hudební režie  Violoncello  Nonverbální divadlo  Trubka   a dalších 23 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Sochařství / volná tvorba  Grafika a kresba  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Nová média  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských   a dalších 6 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Mechatronika  Experimentální biologie  Molecular and Cell Biology and Genetics  Molekulární a buněčná biologie a genetika  Parazitologie  Entomology  Hydrobiology  Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 39 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Teologie  Filozofie (dvouoborové)  Učitelství náboženství a etiky  Teologie (dvouoborové)  Pedagogika volného času  Sociální a charitativní práce  Charitativní práce  Philosophy  Theologie   a dalších 5 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Speciální produkce rostlinná  Zemědělské biotechnologie  Agropodnikání  Zemědělství  Zemědělské inženýrství  Agroekologie  Multifunctional Agriculture  Zootechnika  Zemědělská a dopravní technika   a dalších 11 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Nurse  Nutriční terapeut  Všeobecná sestra  Ošetřovatelství  Sociální práce ve veřejné správě   a dalších 13 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Učitelství tělesné výchovy pro základní školy  Učitelství pro mateřské školy  Informační technologie a e-learning   a dalších 60 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pomocné vědy historické  Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka  České dějiny  Estetika (dvouoborové)  Kulturní studia   a dalších 39 oborů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Fishery and protection of waters  Rybářství  Rybářství a ochrana vod  Ochrana vod

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ochrana lesů a myslivost  Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství  Dendrology and Forest Tree Breeding  Silviculture  Dřevařské inženýrství  Wood Processing and Forest Machinery   a dalších 22 oborů

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informatika  Hospodářská a kulturní studia  Regionální a sociální rozvoj  Podnikání a administrativa  Provoz a ekonomika  The International MBA in Agribusiness  Podniková a odvětvová ekonomika  Informační management   a dalších 11 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Obchod a podnikání s technikou  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Silniční a městská automobilová doprava  Technika zemědělských technologických systémů  Inženýrství údržby   a dalších 11 oborů

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Muzikálové herectví  Divadlo a výchova  Činoherní režie  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Divadelní dramaturgie  Dramatická umění  Scénografie  Světelný design   a dalších 6 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Krajinné a pozemkové úpravy  Ekologie  Prostorové plánování  Regionální environmentální správa  Územní plánování  Applied and Landscape Ecology  Krajinářství  Water Regime Improvement in Landscape   a dalších 15 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování