Nalezli jsme 160 škol

Veletrh GAUDEAMUS Brno 2017 od 31.10. do 3.11.2017, Výstaviště Brno

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Intermédia a nová média  Nová média  Grafika a kresba  Sochařství / volná tvorba  Sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských   a dalších 6 oborů

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Hospodářská politika (EN)  Veřejná ekonomika a správa  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací  Finance a právo  Podniková ekonomika a management (EN)  Hospodářská politika   a dalších 16 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Etnologie  Andragogika  Obecná jazykověda  Učitelství historie pro střední školy  Hudební věda  Učitelství základů společenských věd pro střední školy   a dalších 109 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Obecná zootechnika  Speciální produkce rostlinná  Aplikovaná a krajinná ekologie  Zemědělská chemie  Zemědělské biotechnologie  Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Zootechnika   a dalších 12 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Radiologický asistent  Ochrana veřejného zdraví  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Zdravotnický záchranář   a dalších 13 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Mezinárodní rozvojová studia  Socioeconomic and Environmental Development of Regions  International Development Studies  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Tvorba a výroba nábytku  Technologie zpracování dřeva  Technika a mechanizace lesnické výroby  Lesnictví  Dřevařství  Tvorba a ochrana krajiny  Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů   a dalších 19 oborů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Horticulture  International Master of Horticulture Science  Správa zeleně  Zahradní a krajinářská architektura  Řízení zahradnických technologií  Floristická tvorba  Zahradnictví  Vinohradnictví a vinařství   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství pro mateřské školy  Psychologie  Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 55 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zoology  Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)  Fyzikální měření a modelování  Botany  Biochemie  Biologie  Botanika  Mechatronika  Aplikovaná matematika  Chemie (jednooborové)   a dalších 38 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství náboženství a etiky  Filozofie  Theologie  Pedagogika volného času  Sociální a charitativní práce  Teologie služby  Etika v sociální práci  Filozofie (dvouoborové)  Filozofie a religionistika   a dalších 5 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Historie  Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod  Historie (dvouoborové)  Kulturní studia (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 41 oborů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Fishery and protection of waters  Rybářství  Rybářství a ochrana vod  Ochrana vod

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Systémové inženýrství  Informatika  Informatics  Podniková a odvětvová ekonomika  European Agrarian Diplomacy  Management  Regionální a sociální rozvoj  Informační management  Business Administration   a dalších 12 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Jakost a spolehlivost strojů a zařízení  Silniční a městská automobilová doprava  Energetika  Technika a technologie zpracování odpadů  Technologická zařízení staveb  Marketing strojů a technických systémů   a dalších 9 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ecology  Krajinářství  Regionální environmentální správa  Environmental Geosciences  Land and Water Management  Územní plánování  Environmental Modelling  Územní technická a správní služba  Landscape Planning   a dalších 14 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Divadelní dramaturgie  Scénografie  Divadelní manažerství  Činoherní režie  Činoherní herectví  Muzikálové herectví  Světelný design  Divadlo a výchova  Audiovizuální tvorba a divadlo  Dramatická umění   a dalších 6 oborů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na housle  Kompozice  Hra na kontrabas  Dirigování sboru  Hra na kytaru  Interpretace a teorie interpretace  Hra na trubku  Klavírní pedagogika  Hra na varhany  Zpěv  Hra na violoncello  Hra na bicí nástroje   a dalších 18 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu  Speciální edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Fyzioterapie  Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport   a dalších 6 oborů