Nalezli jsme 161 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Technologie a management v dopravě a telekomunikacích  Dopravní systémy a technika  Logistika a řízení dopravních procesů  Provoz a řízení letecké dopravy  Inteligentní dopravní systémy   a dalších 7 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Reprodukční biotechnologie  Rostlinolékařství  Rostlinná produkce  Výživa a ochrana rostlin  Rozvoj venkovského prostoru  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Rybářství a akvaristika  Zahradnictví   a dalších 41 oborů

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Herectví alternativního a loutkového divadla  Teorie a praxe dramatické výchovy  Režie alternativního a loutkového divadla  Dramatická výchova  Scénická tvorba a teorie scénické tvorby  Scénografie   a dalších 13 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Dokumentární tvorba  Photography  Teorie filmové a multimediální tvorby  Restaurování fotografie  Animovaná tvorba  Střihová skladba  Scénáristika a dramaturgie  Audiovizuální studia  Fotografie  Kamera  Produkce  Režie   a další 2 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Choreografie a teorie choreografie  Hudební produkce  Bicí nástroje  Hudební teorie  Dirigování  Hoboj  Zvuková tvorba  Housle  Kytara - jazz  Klarinet  Kontrabas - jazz  Taneční věda  Klavír - jazz  Harfa  Hudební režie   a dalších 23 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Výtvarná tvorba  Intermédia a nová média  Volné umění  Architektonická tvorba  Restaurování výtvarných děl  Sochařství / volná tvorba  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Grafika a kresba  Malířství / volná tvorba   a další 3 obory

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Zahradnictví  Zahradní a krajinářská architektura  Řízení zahradnických technologií  International Master of Horticulture Science  Zahradní a krajinářské realizace  Horticulture  Vinohradnictví a vinařství   a další 4 obory

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Regionální rozvoj a cestovní ruch  Hospodářská politika (EN)  Ekonomie (EN)  Veřejná ekonomie (EN)  Ekonomie  Regionální rozvoj a správa  Podniková ekonomika a management  Finance (DE)  Hospodářská politika (dvouoborové)   a dalších 10 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Speciální pedagogika  Sociální práce ve veřejné správě  Všeobecná sestra  Nurse  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE  Zdravotní laborant  Nutriční terapeut   a dalších 11 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Mezinárodní rozvojová studia  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů  Socioeconomic and Environmental Development of Regions  International Development Studies  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Pěstění lesa  Stavby na bázi dřeva  European Forestry  Fytologie lesa  Krajinné inženýrství  Technologie zpracování dřeva  Lesnictví  Design nábytku   a dalších 17 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie ekosystémů  Fyzikální měření a modelování  Ecosystem Biology  Mechatronika  Péče o životní prostředí  Zoologie  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství biologie pro střední školy   a dalších 39 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství náboženství a etiky  Theologie  Filozofie (dvouoborové)  Theology  Pedagogika volného času  Teologie  Sociální a charitativní práce  Filozofie  Teologie (dvouoborové)  Philosophy  Teologie služby   a další 3 obory

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Zemědělské biotechnologie  Zootechnika  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Kvalita zemědělských produktů  Agroekologie  Zemědělská technika: obchod, servis a služby   a dalších 13 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Geografie pro veřejnou správu  Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 61 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Historie (dvouoborové)  Pomocné vědy historické  Archeologie  Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Česko-německá areálová studia  Bohemistika   a dalších 38 oborů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Rybářství a ochrana vod  Rybářství  Ochrana vod  Fishery and protection of waters

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Veřejná správa a regionální rozvoj  Provoz a ekonomika  Regional and Social Development  Sector Economics and Economics of Enterprise  Systémové inženýrství  Informatics  System Engineering  Informatika  Information Management   a dalších 10 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Obchod a podnikání s technikou  Technologická zařízení staveb  Energetika  Technika zemědělských technologických systémů  Inženýrství údržby  Technika a technologie zpracování odpadů  Agricultural Engineering   a dalších 9 oborů