Nalezli jsme 159 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Bezpečnostní technologie v dopravě  Profesionální pilot (EN)  Dopravní systémy a technika  Logistika a řízení dopravních procesů  Profesionální pilot  Inteligentní dopravní systémy  Dopravní logistika   a dalších 9 oborů

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Informatika  Webové a softwarové inženýrství  Informační systémy a management  Znalostní inženýrství  Teoretická informatika  Informační technologie  Systémové programování  Web a multimédia   a dalších 7 oborů

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Teorie a kritika  Produkce  Herectví alternativního a loutkového divadla  Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku  Performerství  Scénografie  Režie alternativního a loutkového divadla   a dalších 15 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba  Teorie filmové a multimediální tvorby  Produkce  Kamera  Režie  Zvuková tvorba  Dokumentární tvorba  Fotografie  Cinema and Digital Media  Restaurování fotografie   a další 3 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Zvuková tvorba  Bicí nástroje  Kontrabas - jazz  Bicí nástroje - jazz  Pantomima  Klavír  Varhany  Zpěv  Tuba  Choreografie a teorie choreografie  Operní režie  Pozoun  Nonverbální divadlo  Choreografie   a dalších 28 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technology and Mechanization in Forestry  Biologie lesa  Lesní inženýrství  Provoz a řízení myslivosti  Lesnictví  Ochrana lesů a myslivost  Wood Processing and Forest Machinery  Dřevařské inženýrství   a dalších 23 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Intermédia a nová média  Volné umění  Sochařství / volná tvorba   a dalších 6 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ecology  Landscape Planning  Nature Conservation  Krajinářství  Krajinné inženýrství  Ochrana přírody  Environmental Modelling  Krajinné a pozemkové úpravy  Voda v krajině  Aplikovaná ekologie   a dalších 13 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství praktického vyučování  Učitelství odborných předmětů

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Sector Economics and Economics of Enterprise  Systémové inženýrství  Informační management  Management  Economics and Management  Evropská agrární diplomacie  Provoz a ekonomika  Hospodářská a kulturní studia   a dalších 13 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Speciální zootechnika  Obecná zootechnika  Zemědělství  Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Agropodnikání  Speciální produkce rostlinná  Obecná produkce rostlinná  Zemědělská chemie   a dalších 12 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Všeobecná sestra  Civilní nouzová připravenost  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Rehabilitace  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Fyzioterapie   a dalších 13 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Socioeconomic and Environmental Development of Regions  International Development Studies  Mezinárodní rozvojová studia  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Fytologie lesa  Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů  Design nábytku  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Dřevařské inženýrství  Myslivost  Tvorba a ochrana krajiny  Ochrana lesa   a dalších 18 oborů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Zahradnictví  Zahradní a krajinářská architektura  Horticulture  Vinohradnictví a vinařství  Zahradní a krajinářské realizace  Řízení zahradnických technologií  Floristická tvorba   a další 4 obory

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Infekční biologie  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)  Hydrobiologie  Biologie ekosystémů  Parazitologie  Mechatronika  Botany  Parasitology  Aplikovaná matematika  Hydrobiology  Biologie   a dalších 37 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Teologie  Filozofie  Charitativní práce  Philosophy  Theology  Theologie  Učitelství náboženství a etiky  Pedagogika volného času  Teologie služby  Sociální a charitativní práce  Filozofie a religionistika   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Česko-německá areálová studia  Kulturální studia  Španělský jazyk  Bohemistika (dvouoborové)  Česko-německá areálová studia (dvouoborová)  Italský jazyk a literatura (dvouoborové)  Kulturní studia (dvouoborové)   a dalších 40 oborů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Rybářství  Fishery and protection of waters  Fishery  Rybářství a ochrana vod  Ochrana vod

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství pro mateřské školy  Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy  Pedagogická psychologie  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   a dalších 61 oborů