Medicína a farmacie

Nalezli jsme 21 škol

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Civilní nouzové plánování  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (RJ)

TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Komunitní péče v porodní asistenci  Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biotechnologie léčiv  Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Fyzioterapie  Intenzivní péče  Komunitní péče v porodní asistenci  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v geriatrii  Ošetřovatelská péče v pediatrii

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Fyzioterapie  Intenzivní péče  Nutriční specialista  Optometrie

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Odborný pracovník v laboratorních metodách

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Adiktologie  Ergoterapie  Intenzivní péče  Nutriční specialista

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Perioperační péče  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Fyzioterapie  Ošetřovatelská péče v interních oborech

Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech