Medicína a farmacie

Nalezli jsme 37 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Ústav zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Všeobecná sestra  Zdravotnický záchranář

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmaceutická a sociální technologie  Farmaceutická analýza  Farmaceutická analýza (EN)  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Farmaceutická technologie  Farmacie  Farmacie (EN)   a dalších 7 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Biomechanika  Biomechanika (EN)  Fyzioterapie  Fyzioterapie (EN)  Ortotik-protetik

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Adiktologie  Adiktologie (EN)  Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Dějiny lékařství  Dějiny lékařství (EN)   a dalších 35 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Experimentální chirurgie  Experimentální chirurgie (EN)   a dalších 24 oborů

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Dentální hygienistka  Experimentální chirurgie   a dalších 24 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Fyziologie a patologická fyziologie  Fyziologie a patologická fyziologie (EN)  Gynekologie a porodnictví  Hygiena, preventivní lékařství  Chirurgie   a dalších 22 oborů

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova | Plzeň 3

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Dermatovenerologie  Fyziologie a patologická fyziologie  Fyziologie a patologická fyziologie (EN)  Gynekologie a porodnictví   a dalších 20 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech  Ošetřovatelství  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Perioperační péče  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  Porodní asistentka   a další 4 obory

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Fyzioterapie  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Ošetřovatelství  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Všeobecná sestra

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Fyziologie a patologická fyziologie  Gynekologie a porodnictví  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Chirurgie  Lékařská biofyzika  Lékařská biologie   a dalších 18 oborů

Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Bezpečnost a kvalita léčiv  Farmaceutická chemie  Farmaceutická technologie - galenická farmacie  Farmacie  Farmakognosie  Farmakologie a toxikologie  Pharmacy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Praha 5

Obory: Porodní asistentka  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Zdravotnický záchranář

Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  Ergoterapie  Fyzioterapie  Ortotik-protetik  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Všeobecná sestra   a další 2 obory