Kultura a umění

Nalezli jsme 49 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Bicí nástroje  Bicí nástroje - jazz  Cembalo  Dirigování  Fagot  Flétna  Harfa  Hoboj  Housle  Hudební management  Hudební produkce  Hudební režie  Hudební teorie  Choreografie   a dalších 28 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Grafika a kresba  Intermédia a nová média  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Malířství / volná tvorba  Nová média  Restaurování výtvarných děl   a dalších 5 oborů

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Průmyslový design  Průmyslový design (EN)

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Audiovizuální tvorba a divadlo  Činoherní herectví  Činoherní režie  Divadelní dramaturgie  Divadelní manažerství  Divadlo a výchova  Dramatická umění  Dramatická výchova  Fyzické divadlo   a dalších 7 oborů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Dirigování orchestru  Dirigování sboru  Historická interpretace  Hra na bicí nástroje  Hra na cembalo  Hra na fagot  Hra na flétnu  Hra na hoboj  Hra na housle  Hra na klarinet  Hra na klavír   a dalších 19 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Anglická a americká literatura  Anglická a americká literatura (dvouoborové)  Dějiny a filozofie umění  Dějiny novější české literatury  Dějiny umění  Dějiny umění (dvouoborové)  Kulturní studia   a další 2 obory

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Dějiny umění  Hudební věda  Literární komparatistika  Literatura a mezikulturní komunikace  Management v kultuře  Sdružená uměnovědná studia  Srovnávací a uměnovědná studia  Teorie a dějiny divadla   a dalších 5 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Audiovizuální tvorba  Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo  Tvůrčí fotografie

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Design prostředí  Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Produktové inženýrství  Řízení jakosti  Textilní a oděvní návrhářství

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Scénická a mediální studia  Sociální a mediální komunikace

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Design  Fotografie a intermediální tvorba  Grafický design  Kurátorská studia  Photography and Time-Based Media  Vizuální komunikace

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Hudební teorie a pedagogika (EN)  Výtvarná výchova  Výtvarná výchova (EN)

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Historicko-literární studia  Kulturní dějiny  Kulturní dějiny - Dějiny literární kultury  Kulturní dějiny - Gender history  Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika   a další 4 obory

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice | Litomyšl

Obory: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury  Restaurování a konzervace děl písemné kultury  Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Music Theory and Education  Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)   a dalších 5 oborů