Obecná jazykověda

Nalezli jsme 4 školy

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Obecná lingvistika (dvouoborové)  Obecná lingvistika a teorie komunikace  Obecná lingvistika a teorie komunikace (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Filologicko-areálová studia  Obecná jazykověda  Srovnávací indoevropská jazykověda

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Fonetika  Fonetika (dvouoborové)  Komparatistika  Matematická lingvistika  Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)  Obecná lingvistika  Obecná lingvistika (dvouoborové)  Srovnávací jazykověda (dvouoborové)   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test