Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 69 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Praha 4-Háje, Praha 10

Obory: Psychologie  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Rašínova vysoká škola, s.r.o.

Brno-Židenice

Obory: Řízení sociálních služeb

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Archeologie  Archeologie + Historie  Archeologie + Muzeologie  Dějiny kultury  Historie  Historie - muzeologie  Historie – památková péče  Historie (dvouoborové)   a dalších 11 oborů

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Edukační péče o seniory  Moderní dějiny střední Evropy  Sociální patologie a prevence

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Filozofie humanitních věd  Historie  Kulturněhistorická a muzeologická studia  Sociální práce a penitenciární péče  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika pro vychovatele  Vychovatelství

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Andragogika  Manažerská studia - řízení lidských zdrojů  Speciální pedagogika - vychovatelství  Vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: České dějiny  Dokumentace památek  Filozofie (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)  Kulturní historie  Politická filozofie  Politologie (dvouoborové)  Spisová a archivní služba   a další 3 obory

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Biblická teologie  Biblická teologie (EN)  Evangelická teologie  Evangelická teologie (EN)  Historická teologie a teologie náboženství  Historická teologie a teologie náboženství (EN)   a dalších 7 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Husitská teologie  Husitská teologie - Filozofie  Husitská teologie - Judaistika  Husitská teologie - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  Husitská teologie - Religionistika   a dalších 18 oborů

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Aplikovaná etika  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění  Katolická teologie  Teologické nauky

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika  České a československé dějiny  České a československé dějiny (EN)  Filozofie  Filozofie (DE)  Filozofie (EN)  Pedagogická psychologie   a dalších 12 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Právní dějiny a římské právo  Teorie, filozofie a sociologie práva

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Demografie se sociologií  Filozofie a dějiny přírodních věd  Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)  Sociální epidemiologie

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Filozofie  Historicko-literární studia  Historie  Historie (dvouoborové)  History  Humanitní studia  Ochrana hmotných památek (dvouoborové)  Philosophy  Religionistika  Religious Studies  Resocializační pedagogika   a další 2 obory

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Biblická teologie  Charitativní a sociální práce  Charitativní a sociální práce  Katolická teologie  Mezinárodní sociální a humanitární práce  Praktická teologie  Sociální a spirituální determinanty zdraví   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Education  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Leisure Time Activities Counselling and Management  Logopedie  Muzejní a galerijní pedagogika  Pedagogika  Pedagogika-sociální práce   a dalších 22 oborů