Chci studovat strojírenství

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Průmyslový design ve strojírenství  Základy strojního inženýrství  Strojírenská technologie  Fluidní inženýrství  Energetika, procesy a životní prostředí  Technika prostředí  Procesní inženýrství   a dalších 26 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Technologie, materiály a ekonomika strojírenství  Mechatronika  Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí  Biomechanika  Řízení a ekonomika podniku  Matematické a fyzikální iženýrství   a dalších 32 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Pokročilé materiály  Pokročilé materiály (EN)  Materiálová chemie  Materiálová chemie (EN)

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Technická diagnostika, opravy a udržování  Energetika 21. století  Průmyslové inženýrství  Provoz energetických zařízení  Strojírenská technologie  Automatické řízení a inženýrská informatika   a dalších 16 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika výrobních procesů  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení  Technika zemědělských technologických systémů  Marketing strojů a technických systémů

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Strojní inženýrství  Konstrukce strojů a zařízení  Výrobní systémy a procesy  Strojírenská technologie a materiály  Aplikovaná mechanika  Inovační inženýrství

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály a technologie v dopravě  Strojírenská technologie  Příprava a řízení výroby  Řízení výroby  Materiály  Energetika - teplárenství  Materiálové vědy

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Oděvní a textilní technologie  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma