Chci studovat strojírenství

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Průmyslový design ve strojírenství  Základy strojního inženýrství  Strojírenská technologie  Energetika, procesy a životní prostředí  Fluidní inženýrství  Procesní inženýrství  Technika prostředí   a dalších 24 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Technologie, materiály a ekonomika strojírenství  Mechatronika  Energetické stroje a zařízení  Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí  Biomechanika  Termomechanika a mechanika tekutin  Inteligentní budovy   a dalších 29 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Pokročilé materiály  Pokročilé materiály (EN)  Materiálová chemie  Materiálová chemie (EN)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Technická diagnostika, opravy a udržování  Energetika 21. století  Průmyslové inženýrství  Provoz energetických zařízení  Strojírenská technologie  Dopravní a manipulační technika   a dalších 17 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika výrobních procesů  Technika zemědělských technologických systémů  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení  Marketing strojů a technických systémů

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Konstrukce strojů a zařízení  Strojírenská technologie a materiály  Inovační inženýrství  Strojní inženýrství  Výrobní systémy a procesy  Aplikovaná mechanika

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály a technologie v dopravě  Strojírenská technologie  Příprava a řízení výroby  Řízení výroby  Materiálové vědy  Energetika - teplárenství  Materiály

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Oděvní a textilní technologie  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma