Chci studovat historii

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Historie - muzeologie  Angličtina + Historie  Historie + Němčina  Archeologie + Historie  Historie – památková péče  Český jazyk a literatura + Historie   a dalších 22 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Historie  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Kulturněhistorická a muzeologická studia  Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny  Medievistika   a dalších 56 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Historicko-literární studia  Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví  Kulturní dějiny - Gender history  Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika   a dalších 22 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Historie  Historie - obecné dějiny  Historie - české dějiny  Učitelství historie pro střední školy  Muzeologie  Archeologie  Dějiny starověku (dvouoborové)  Dějiny starověku  Teorie a dějiny vědy   a dalších 107 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Historie  České dějiny  Moderní dějiny  Archeologie  Etnologie  Obecné dějiny  Antropologie populací minulosti  Teorie a dějiny vědy a techniky  Mezinárodní vztahy - britská a americká studia  Humanistika

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)  Archeologie  Pomocné vědy historické  Archeologie (dvouoborové)  České dějiny   a dalších 15 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Obecné dějiny  České dějiny  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví (dvouoborové)  Archivnictví  Německá filologie  Německá filologie (dvouoborové)   a dalších 100 oborů

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Historie  Archivnictví – historie  Archivnictví  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Archeologie  Počítačová podpora v archivnictví  Latinskoamerická studia  Filozofie   a dalších 9 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Historie  Kulturní historie  Historie (jednooborové)  Historie (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)  Spisová a archivní služba   a dalších 5 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Historie - obecné dějiny  Historie - obecné dějiny (dvouoborové)  Historie - hospodářské a sociální dějiny  Historie - obecné dějiny (EN)   a dalších 65 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Historie techniky  Učitelství odborných předmětů   Projektové řízení inovací v podniku  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Masarykův ústav vyšších studií

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Orální historie - soudobé dějiny  Orální historie - soudobé dějiny (EN)  Soudobé evropské dějiny (DE)  Soudobé evropské dějiny  Soudobé evropské dějiny (EN)  Evropské kulturní a duchovní dějiny   a dalších 27 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Geografie – Historie (uč.)  Učitelství geografie pro SŠ – Historie

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro střední školy - dějepis (dvouoborové)  Teorie a dějiny české literatury  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (dvouoborové)

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání  Učitelství dějepisu pro základní školy

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Soudobé dějiny  Moderní dějiny

Fakulta sociálních věd