Chci studovat elektrotechniku

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Elektrotechnika  Komerční elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)  Elektrotechnika a energetika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)   a dalších 9 oborů

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Teoretická elektrotechnika  Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika  Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika  Angličtina v elektrotechnice a informatice  Microelectronics   a dalších 34 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Elektrotechnika a management  Ekonomika a řízení elektrotechniky  Teoretická elektrotechnika / Electrical Engineering Theory  Aplikovaná elektronika  Elektronika   a dalších 63 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automobilové elektronické systémy  Aplikovaná elektronika  Elektronika  Řídicí a informační systémy  Projektování elektrických zařízení  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika   a dalších 12 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Komunikační a mikroprocesorová technika  Informační, komunikační a řídicí technologie  Komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies  Řízení procesů  Informační technologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Mechatronika  Elektronické informační a řídicí systémy  Informatika a logistika  Engineering of Interactive Systems  Mechatronics  Automatické řízení a inženýrská informatika

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní prostředky a infrastruktura  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Mechatronika  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dynamika konstrukcí a mechatronika

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Elektronické systémy a zařízení  Letecké elektrotechnické systémy

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik elektrotechnických zařízení

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Mechatronika  Stavba strojů a zařízení

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Bezpečnostní technologie, systémy a management

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský technik  Biomedicínský technik (EN)  Biomedicínský technik (RJ)  Informační a komunikační technologie v lékařství

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská technika  Technologická zařízení staveb  Energetika

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Využívání zdrojů nerostných surovin  Úprava surovin a recyklace

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Recyklace materiálů  Ekonomika a management v průmyslu  Materiály a technologie pro automobilový průmysl