Chci studovat výpočetní techniku

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Výpočetní technika  Informatika a výpočetní technika  Počítačová grafika a výpočetní systémy  Informatika  Výpočty a design  Kybernetika  Počítačové systémy a sítě

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Výpočetní technika a informatika  Informační technologie  Informační systémy  Počítačové sítě a komunikace  Počítačové a vestavěné systémy  Bioinformatika a biocomputing  Inteligentní systémy   a další 4 obory

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)  Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)  Mechatronika  Biologie

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Biomedicínský technik  Telekomunikační technika  Výpočetní matematika  Měřící a řídicí technika  Výpočetní a aplikovaná matematika  Mobilní technologie  Elektroenergetika   a dalších 11 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Aplikovaná informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika + Angličtina  Informační a knihovnická studia  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)  Teoretická fyzika a astrofyzika

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Informatika  Informatika (dvouoborové)

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Počítačové vidění a digitální obraz  Počítačová grafika a interakce  Počítačová grafika

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Elektronika a sdělovací technika  Electronics and Communications

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Inženýrství údržby

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Počítačové modelování ve vědě a technice  Informatika (dvouoborové)  Informační systémy  Computer Modelling in Science and Technology  Chemie (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Informační technologie ve vzdělávání  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Informační technologie a e-learning  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy  Učitelství informatiky pro základní školy  Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Počítačové systémy

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Počítačové inženýrství  Softwarové inženýrství  Informatika  Webové a softwarové inženýrství  Informační systémy a management  Znalostní inženýrství  Teoretická informatika  Informační technologie   a dalších 7 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Počítačové a komunikační systémy  Inženýrská informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační a řídicí technologie (EN)   a další 2 obory