Chci studovat technickou chemii

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Chemie a technická chemie  Technická fyzikální chemie

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Technická bezpečnost osob a majetku  Bezpečnost práce a procesů  Bezpečnostní inženýrství  Havarijní plánování a krizové řízení  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Fyzikální měření a modelování

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Fyzikální chemie  Potravinářská chemie  Spotřební chemie  Potravinářská chemie a biotechnologie  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace   a dalších 5 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderná chemie  Jaderně chemické inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Inženýrství pevných látek  Jaderné inženýrství

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Aplikovaná fyzika  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Chemie a technologie ochrany prostředí  Chemická metalurgie  Umělecké slévárenství  Materiály a technologie pro automobilový průmysl  Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Recyklace materiálů   a další 2 obory

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Biomolekulární chemie  Materiálová chemie  Biomolekulární chemie (EN)  Materiálová chemie (EN)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Obecné otázky fyziky (EN)  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)   a další 4 obory

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zemědělská chemie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Agropodnikání

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Chemie a fyzika speciálních materiálů  Povrchová a podzemní voda

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Environmentální analytická chemie  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Počítačové modelování ve vědě a technice  Computer Modelling in Science and Technology  Aplikované nanotechnologie  Matematika (dvouoborové)   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Strojní inženýrství  Konstrukce strojů a zařízení  Inovační inženýrství

TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Stavebně materiálové inženýrství

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik chemických technologií