Chci studovat hornictví/hutnictví

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Hornictví a hornická geomechanika  Hornické inženýrství  Trhací práce v hornickém inženýrství  Těžba nerostných surovin a jejich využívání  Inženýrská geodézie  Ekonomika a řízení v oblasti surovin   a dalších 25 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test