Chci studovat biologii

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biologie  Biologie (dvouoborové)  Experimentální biologie  Systematická biologie a ekologie  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Biofyzika  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 26 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie  Experimentální biologie  Biologie ekosystémů  Klinická biologie  Infekční biologie  Molekulární a buněčná biologie a genetika  Fyziologie a vývojová biologie  Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 23 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Biologie  Biologie (dvouoborové)  Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Applied Computer Modelling  Fyzika (dvouoborové)  Informační systémy  Informatika (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)   a dalších 27 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biologie  Vývojová a buněčná biologie  Vývojová a buněčná biologie (EN)  Experimentální biologie rostlin  Teoretická a evoluční biologie  Teoretická a evoluční biologie (EN)   a dalších 98 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Experimentální biologie  Biologie a ekologie  Biologie a enviromentální výchova (dvouoborové)  Experimentální biologie rostlin  Molekulární a buněčná biologie  Biologie (učitelství, dvouoborové)   a dalších 71 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Lékařská biologie  Lékařská biologie (EN)  Lékařská mikrobiologie  Lékařská imunologie  Klinická biochemie  Lékařská chemie a biochemie

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Vzdělávání v biologii  Pedagogika - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika   a dalších 11 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Speciální biologie  Strukturní biologie  Matematická biologie  Molekulární a buněčná biologie  Molekulární a buněčná biologie (EN)  Molekulární biologie a genetika  Strukturní biologie (EN)   a dalších 45 oborů

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Lékařská biologie  Lékařská biologie (EN)  Patologie  Pediatrie  Lékařská mikrobiologie a imunologie  Lékařská mikrobiologie a imunologie (EN)

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Infekční biologie  Lékařská mikrobiologie  Infectious Biology

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská biologie  Lékařská mikrobiologie  Všeobecné lékařství  Lékařská biofyzika  Lékařská chemie a biochemie

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Vzdělávání v biologii  Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Přírodovědná a ekologická výchova

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Vývojová a buněčná biologie  Vývojová a buněčná biologie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie   a dalších 14 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)  Neurovědy  Imunologie  Imunologie (EN)   a dalších 8 oborů

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biologie a patologie buňky (EN)  Biologie a patologie buňky  Vývojová a buněčná biologie (EN)  Vývojová a buněčná biologie  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie   a dalších 19 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Biologie se zaměřením na vzdělávání  Systematická biologie a ekologie  Aplikovaná biologie a ekologie  Učitelství biologie pro střední školy  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin   a dalších 14 oborů

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Klinická biologie a chemie  Bioanalytik  Analýza biologických materiálů

Fakulta chemicko-technologická

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Molekulární biologie a biotechnologie  Molekulární biologie a genetika živočichů  Biotechnologie rostlin  Rybářství a hydrobiologie  Molecular Biology and Genetics of Animals  Anatomie a fyziologie rostlin   a další 2 obory

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Zemědělské biotechnologie  Zootechnika  Zemědělská chemie  Multifunctional Agriculture  Zemědělská a dopravní technika  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině   a dalších 13 oborů