Učitelství a sport

Nalezli jsme 28 škol

Chceš pracovat pro VysokeSkoly.cz? Hledáme ACCOUNT MANAGERA, zjisti víc!
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání  Sport a zdraví (jednooborové)  Tělesná výchova a sport  Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Masarykův ústav vyšších studií

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro mateřské školy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Bezpečnostní management v regionech - zaměření Právo a bezpečnost

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Teorie a dějiny české literatury  Učitelství praktického vyučování  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  Učitelství pro mateřské školy

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 8 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Přírodovědná a ekologická výchova  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství odborných předmětů  Učitelství pro mateřské školy   a další 3 obory

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pedagogika volného času  Učitelství náboženství a etiky

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a další 4 obory

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Kondiční trenér  Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu  Speciální edukace bezpečnostních složek   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)  Dějepis se zaměřením na vzdělávání  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   a dalších 16 oborů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Praha 19

Obory: Sportovní a kondiční specialista  Sportovní a volnočasový pedagog  Výživové poradenství a sportovní diagnostika  Wellness specialista

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 18 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Tělesná výchova a sport  Vojenská tělovýchova

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 13 oborů