Informatika

Nalezli jsme 48 škol

Business Institut EDU a.s.

Praha 10-Vršovice

Obory: MBA Řízení informačních technologií

Business Institut EDU a.s.

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektronika  Informatika a počítačové vědy  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Inteligentní budovy  Manažerská informatika  Multimediální technika   a dalších 11 oborů

Fakulta elektrotechnická

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě  Regionální a informační management

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační technologie  Inženýrská informatika

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Procesní inženýrství a management  Senzorika a kybernetika v chemii

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Počítačové systémy

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: MSc in Business and Informatics

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: MBA – Management a bezpečnost (Ostrava)  MBA – Management a kybernetická bezpečnost

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Počítačová podpora v archivnictví

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání