Přírodní vědy

Nalezli jsme 59 škol

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Anorganická chemie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství   a dalších 5 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované počítačové modelování  Biologie  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)  Chemie (dvouoborové)  Obecné otázky matematiky  Počítačové metody ve vědě a technice

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie a ekonometrie

Fakulta sociálních věd

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Fyzikální inženýrství  Jaderná chemie  Matematické inženýrství  Radiologická fyzika

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany | Hradec Králové

Obory: Infectious Biology  Infekční biologie

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická a fyzikální chemie  Analytická chemie  Analytická chemie a jakostní inženýrství  Aplikovaná matematika  Fyzikální chemie  Chemické inženýrství  Molekulární inženýrství   a další 2 obory

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Chemie a chemické technologie  Chemie a technologie materiálů  Makromolekulární chemie  Organická chemie

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie  Biochemie a biotechnologie  Chemie a analýza potravin  Mikrobiologie  Organická chemie  Technologie potravin

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice | testy

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí  Odpadové hospodářství  Průmyslová ekologie

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Fyzikální měření a modelování

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Integrální studium člověka - Obecná antropologie  Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)  Studium humanitní vzdělanosti

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikovaná ekologie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie   a další 3 obory

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Energetika a procesní technika  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Technika životního prostředí  Teoretický základ strojního inženýrství  Výrobní stroje a zařízení