Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 62 škol

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Mediální studia  Mezinárodní teritoriální studia  Mezinárodní vztahy  Mezinárodní vztahy (EN)  Moderní dějiny  Politologie  Politologie (EN)  Sociologie  Sociologie (EN)  Soudobé dějiny   a dalších 5 oborů

Fakulta sociálních věd

Ústav práva a právní vědy

Praha 7

Obory: MBA - Psychologie managementu  MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management

Ústav práva a právní vědy

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/Sociální patologie  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje   a dalších 6 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

European Business School SE

Praha 7

Obory: MBA - Psychologie managementu  MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management

European Business School SE

Business Institut EDU a.s.

Praha 10-Vršovice

Obory: BBA Personální management  MBA Management soft skills  MBA Řízení lidských zdrojů

Business Institut EDU a.s.

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Andragogika  Andragogika v profilaci na personální management  Archeologie  Filozofie  Klinická psychologie  Kulturní antropologie  Pedagogická psychologie  Politologie  Psychologie  Řízení vzdělávacích institucí   a další 2 obory

Filozofická fakulta

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Sociální pedagogika

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Philosophy, Politics, Economics  Politologie  Politologie a mezinárodní vztahy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Zdravotně sociální pracovník

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Management lidských zdrojů  Management lidských zdrojů (NEWTON Standard)  Management zdravotnictví a sociálních služeb (NEWTON Business)  Psychologie pro manažery (NEWTON Standard)

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Management lidských zdrojů  Ekonomika a management - specializace Manažerská psychologie

Vysoká škola regionálního rozvoje

Brno - Medlánky, Praha 17-Řepy

Obory: Management rozvoje měst a regionů - specializace Management a rozvoj lidských zdrojů  Management rozvoje měst a regionů - specializace management a rozvoj lidských zdrojů v regionech

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Archivnictví – historie  České a československé dějiny  Filozofie  Historie  Počítačová podpora v archivnictví  Politologie  Politologie – africká studia  Politologie – latinskoamerická studia

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Náboženská výchova  Sociální komunikace v neziskovém sektoru  Sociální patologie a prevence  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Speciální pedagogika - intervence  Speciální pedagogika - poradenství  Teorie výtvarné výchovy  Teorie vzdělávání v bohemistice