O studijních oborech

Asijská studia zajímají stále více lidí

Asijská studia zajímají stále více lidí

„Zájem o asijská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci je značný. Vloni se na čínštinu hlásilo téměř 200 lidí, předloni na japonštinu ještě asi o 50 uchazečů více,“ říká vedoucí katedry David Uher, PhD.

číst více
VŠE v rámci speciálního programu vychovává špičkové manažery

VŠE v rámci speciálního programu vychovává špičkové manažery

Nejúspěšnější studenti Vysoké školy ekonomické v Praze se mohou účastnit ojedinelého studijního programu Master`s in International Management, který škola svým absolventům poskytuje. Mezi předpoklady nutné k přijetí nepatří pouze vynikající studijní výsledky, ale také bezchybná znalost alespoň dvou cizích jazyků, komunikativnost, dobrá orientace v oboru…

číst více

MBA programy – prohloubení vzdělání

V dnešní době se vysokoškolské vzdělání stává téměř samozřejmostí. V mnoha profesích a k dosažení určitých (převážně vyšších) pozic je takřka nevyhnutelné. Mnohdy ale ani to nestačí, lépe řečeno, prohloubení již dosaženého vzdělání je obrovskou výhodou. Mezinárodní titul je vzhledem k brzkému vstupu České republiky do EU přímo skvělý. MBA programy jsou jednou z variant, jak toho dosáhnout.

číst více

Které vysoké školy poskytují vzdělání handicapovaným studentům?

Možná jste si toho už všimli, někdy jdete po chodbě a proti vám ťuká bílou holí opatrně se pohybující chlapec, při vstupu do budovy podržíte dveře dívce na vozíku. V České republice žije podle odhadů Českého statistického úřadu přibližně 1300 zrakově postižených a 500 – 5000 sluchově postižených spoluobčanů. Na vysoké škole pro 30 000 studentů se podle propočtů tedy objeví 40–140 zrakově postižených a 16–160 sluchově postižených studentů

číst více