O studijních oborech

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika – I. díl

Informatika je vyhledávaným a perspektivním oborem. V České republice se dá studovat na mnoha různých školách, často i na takových, kde byste ji rozhodně nehledali. V prvním díle vám přinášíme jejich přehled a rozdělení. Pozn. článek byl aktualizován 8. 12. 2009 (-hus-).

číst více

Znalosti ze školy využívám denně, tvrdí absolvent VUT

Pavel Bednář letos v červnu úspěšně ukončil vysokou školu s magisterským titulem. Pět let studoval elektroniku a sdělovací techniku na Fakultě elektrotechniky a sdělovací techniky VUT v Brně. Už při studiu si založil vlastní malou živnost s anténní a sdělovací technikou. Od ukončení školy si stihl vyřídit tři další živnostenské listy a veškerou práci si shání sám. Ale jak sám říká, vědomosti z vysoké školy využívá denně.

číst více
Chcete studovat veterinu? Připravte se na nevšední zážitky

Chcete studovat veterinu? Připravte se na nevšední zážitky

Přijímačky jsou v plném proudu a někteří z vás už možná přemýšlejí, jestli si zvolili správně, nebo zda se nemají porozhlédnout po jiné škole. Každý obor má svá pozitiva a negativa. Těm, kteří se rozhodli studovat veterinu, přináší následující článek několik komických překvapení, která je můžou během studia potkat.

číst více
Asijská studia zajímají stále více lidí

Asijská studia zajímají stále více lidí

„Zájem o asijská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci je značný. Vloni se na čínštinu hlásilo téměř 200 lidí, předloni na japonštinu ještě asi o 50 uchazečů více,“ říká vedoucí katedry David Uher, PhD.

číst více
VŠE v rámci speciálního programu vychovává špičkové manažery

VŠE v rámci speciálního programu vychovává špičkové manažery

Nejúspěšnější studenti Vysoké školy ekonomické v Praze se mohou účastnit ojedinelého studijního programu Master`s in International Management, který škola svým absolventům poskytuje. Mezi předpoklady nutné k přijetí nepatří pouze vynikající studijní výsledky, ale také bezchybná znalost alespoň dvou cizích jazyků, komunikativnost, dobrá orientace v oboru…

číst více

MBA programy – prohloubení vzdělání

V dnešní době se vysokoškolské vzdělání stává téměř samozřejmostí. V mnoha profesích a k dosažení určitých (převážně vyšších) pozic je takřka nevyhnutelné. Mnohdy ale ani to nestačí, lépe řečeno, prohloubení již dosaženého vzdělání je obrovskou výhodou. Mezinárodní titul je vzhledem k brzkému vstupu České republiky do EU přímo skvělý. MBA programy jsou jednou z variant, jak toho dosáhnout.

číst více

Které vysoké školy poskytují vzdělání handicapovaným studentům?

Možná jste si toho už všimli, někdy jdete po chodbě a proti vám ťuká bílou holí opatrně se pohybující chlapec, při vstupu do budovy podržíte dveře dívce na vozíku. V České republice žije podle odhadů Českého statistického úřadu přibližně 1300 zrakově postižených a 500 – 5000 sluchově postižených spoluobčanů. Na vysoké škole pro 30 000 studentů se podle propočtů tedy objeví 40–140 zrakově postižených a 16–160 sluchově postižených studentů

číst více