Magazín

International Student Club

Česká republika se tak, jako jiné země, aktivně zapojuje do mezinárodních studijních programů. Čeští studenti proto stále častěji vyjíždí na zahraniční stáže, ale zároveň mnoho studentů přijíždí studovat do ČR. Starost o ně na některých univerzitách přebírá International Student Club (ISC).

číst více

Na Právnickou fakultu UK byl omylem přijat rekordní počet studentů

K pochybení došlo při vyhodnocování přijímacích testů na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Následkem je nadměrné množství přijatých uchazečů – jejich počet dosahuje téměř jednoho tisíce.

číst více

EUROMANAGER – realistická simulace firemního prostředí

EUROMANAGER je mezinárodní týmová soutěž, která startuje svůj již 25. ročník. První účast v tomto projektu přinesla zástupcům České republiky, reprezentované studenty VŠE, vítězství v mezinárodním finále v Paříži. V letošním roce se čeští studenti umístili na krásné třetí pozici v konkurenci 13 zemí světa. Finále proběhlo ve dnech 21. – 26. 9. v exotickém Macau.

číst více

Gaudeamus – cenný zdroj informací?

Příjemný, reprezentativní prostor. Spousta důležitých, přehledně uspořádaných informací. Kultivovaní lidé, vždy upravení a ochotní zodpovědět všechny vaše otázky. Vypadá takhle každodenní realita na vysoké škole? Ale kdeže! Právě jsem popsala typickou podobu stánku na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.

číst více

V listopadu přibude několik nových vysokých škol

Síť soukromých vysokých škol bude zase o něco bohatější. Nová Vysoká škola evropských a regionálních studií by měla v listopadu zahájit svou činnost v Českých Budějovicích.

číst více

Přednáška o možnostech studia v zahraničí

Se stále rostoucí ponukou studijních pobytů v zahraničí roste i problém orientování se v různých nabídkách a konkrétních programech. Proto Masarykova univerzita ve spolupráci s Centrem zahraničních studií pořádá pro své studenty přednášku na téma Možnosti studia v zahraničí.

číst více

Mezinárodní konference Cyberspace 2003:

Kyberprostoru a uplatnění práva v něm se bude věnovat první ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2003: Normativní systémy, který pořádá Katedra Právní teorie PrF MU ve spolupráci s katedrou Masmediálních studií FSS MU 29. října 2003 na půdě Právnické fakulty v Brně.

číst více

Virtuální veletrh vzdělávání

To, že vzdělání v dnešní době není pouze záležitostí omezující se na krajinu původu, dokazuje i virtuální mezinárodní veletrh vzdělávání, který se uskuteční ve dnech 27. 10. – 2. 11. 2003 na britském portálu Hobsons.

číst více

VUT má svůj „inkubátor“

V univerzitním kampusu Pod Palackého vrchem funguje nově zřízený „Technologický inkubátor“. O co vlastně jde? „Technologický inkubátor“ je nový projekt Vysokého učení technického v Brně, jehož cílem je pomoct začínajícím firmám technického zaměření s realizací jejich nápadů, inovací, se zavedením technologií, ale i samotnou výrobou a prosazením se na trhu.

číst více

Policie vyšetřuje Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze

Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze, kterou zřídilo Arcibiskupství pražské, nyní vyšetřuje policie kvůli podezření z finančních machinací.

číst více