Západomoravská vysoká škola Třebíč získala státní souhlas k působení jako soukromá VŠ v roce 2003. Zakladateli této školy jsou město Třebíč, Hospodářská komora Třebíč a společnost Vivat Academia, a.s.

Nabízí bakalářské studium v oborech Kulturněhistorická studia a Udržitelný rozvoj regionu a krajiny. 

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podání přihlášek ke studiu na akdemický rok 2017/2018

Studijní program:B7105 Historické vědyStudijní obor:Kulturněhistorická studiaStandardní doba studia:

3 roky 

Studijní program:                                                     B1601 Ekologie a ochrana prostředí

Studijní obor:                                                            Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

Standardní doba studia:                                          3 roky

 

Přijímání přihlášek do 15. 9. 2017

 

Termíny přijímacího řízení 

1. kolo 17.7.2017

2. kolo 14.8.2017

3. kolo 18.9.2017

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 Kč