Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona získala státní souhlas v roce 2007. Tato VŠ navazuje na dlouholetou činnost Vzdělávacího isntitutu Franka Dysona, který působil v ČR již od roku 1997.

Jako první soukromá VŠ nabízí studium specializované na problematiku oceňování majetku, realitní činnosti atp. Absolventi jsou kvalifikovaní odborníci pro oblast realit, oceňování nemovitostí či jejich správy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

V současné době je přijímání nových studentů pozastaveno.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 1000 Kč

Doplňující informace

Školné

Školné se liší podle daného oboru. U některých oborů činí 46 600,-, u jiných 15 550,-. Výše školného je dána také počtem vyučovaných hodin.