Fakulta managementu v Jindřichově Hradci byla založena v roce 1994. Je nejmladší a zároveň jedinou mimopražskou fakultou VŠE, jejíž součástí se stala v roce 1998.

Studijní programy

Nabízí studium v studijním programu management s několika specializacemi v rámci navazujícího magisterského studia (management veřejných služeb, management podnikatelské sféry, management informací a managementu zdravotnických služeb).

Uplatnění

Absolventi se uplatňují jako manažeři na středních stupních řízení v komerční sféře či veřejných institucích, dále mohou působit v poradenských firmách atp.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské studium se skládá z testu předpokladů k manažerskému rozhodování a z jazykového testu. Přijímací zkoušky mohou být prominuty uchazečům, kteří podali dobrý výkon u Národních srovnávacích zkoušek (jsou mezi nejlepšími 40%) nebo dosáhli dobrých studijních výsledků na střední škole (průměr z matematiky a cizího jazyka je nejvíce 1,85). 

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 640 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde