Fakulta financí a účetnictví vznikla v roce 1991 v rámci reorganizace VŠE spojením do té doby samostatně působících kateder financí a úvěru a účetnictví.

Studijní programy

Nabízí studium oborů orientovaných na oblast financí, řízení podniku, bankovnictví a pojišťovnictví nebo daňové politiky. Na fakultě lze též studovat učitelství prakticky orientovaných ekonomických předmětů.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují ve státní správě a samosprávě, ať už ve finančních orgánech obcí nebo na finančních úřadech či ministerstvech.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studia se skládá z písemného testu z matematiky a anglického jazyka.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia obsahuje test z ekonomie a test z odborného předmětu v závislosti na zvoleném oboru.

Přihlášku je možné podat do 30.4.(Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 640 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS, VÝSTAVIŠTĚ BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017 číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.