Vysoká škola aplikovaného práva získala státní souhlas v roce 2001. Nabízí vzdělání v oblasti právních specializací.

Studijní programy

Studium je určeno pro čerstvé maturanty nebo jako doplňující vzdělání pro osoby již pracující, které si chtějí nebo musí dosažené vzdělání doplnit. Zaměstnaným vycházíme vstříc systémem výuky upravenou formou prezenčního studia. Student se v rámci studia seznamuje v potřebném rozsahu s vybranými právními obory a s nezbytnými obecnými předměty, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby souhrn získaných poznatků co nejlépe odpovídal profilu odborného vzdělání absolventa. Určitá pozornost je věnována srovnání české právní úpravy s právními systémy vyspělých západoevropských zemí a mezinárodním právním vztahům České republiky s těmito státy.

Uplatnění

Absolventi se uplatní na pozicích vyžadujících praktické znalosti v příslušné právní specializaci - jak v soukromé sféře, tak v oblasti státní správy či samosprávy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Pro přijetí uchazeče ke studiu na Vysoké škole aplikovaného práva je potřeba vyplnit a odeslat přihlášku ke studiu, dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, podepsat smlouvu o studiu a zaplatit administrativní poplatek a školné. Na základě všech těchto podkladů je uchazeč přijat ke studiu.

Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně; uzávěrka bývá obvykle koncem září.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

Doplňující informace

Cena studia

Poplatek za studium činí 50 tisíc Kč za akademický rok.