Lékařská fakulta v Plzni byla založena po válce v roce 1945. Je jednou ze tří fakult Univerzity Karlovy, která sídlí mimo Prahu.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Uplatnění

Absolventi se uplatní ve všech oblastech zdravotní péče ve státní i soukromé sféře či ve farmaceutickém průmyslu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči, kteří se přihlásili na Lékařskou fakultu UK v Plzni, skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů.

Za určitých podmínek je možno přijímací zkoušku prominout. Více informací zde

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců. Pro studium v zahraničí lze vybrat některou z těchto evropských zemí: Belgie, Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko nebo Turecko. Pomocí Norských fondů a fondů EHP je možné studovat v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ jsou nabízeny i praktické stáže, které probíhají na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektech jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí v Plzni bydlení na 3 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.