Fakulta výrobních technologií a managementu vznikla v roce 2006 z Ústavu techniky a řízení výroby.

Studijní programy

Nabízí studium zaměřené na oblast strojírenství a strojírenských technologií, energetiky a oblast specializované pedagogiky.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují zejména na technicko-ekonomických nebo řídících pozicích v průmyslových podnicích a výrobních zařízeních, ve vědeckých a výzkumných pracovištích nebo ve sféře vzdělávání.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je studijní průměr na pololetním vysvědčení posledního roku studia na střední škole vyjma známky z chování. 

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc., Mgr.), 24.4. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta výrobních technologií a managementu nabízí studium v zahraničí pomocí programů Erasmus+ a CEEPUS. 

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.