Ústav sociální práce byl založen v roce 2011 a je nejmladší součástí Univerzity Hradec Králové. Jeho posláním je rozvíjet společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce. Založením ústavu získala Univerzita Hradec Králové konečnou podobu vysoké školy sdružující pět oborově specializovaných součástí. 

Studijní programy

Nabízí studijní obory zaměřené na oblast sociální práce v prezenční i kombinované formě a umožňuje tak vzdělávání i zájemcům již působícím v oblasti sociální práce.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v sociálních službách ve státním i soukromém sektoru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší podle jednotlivých oborů. Konkrétní požadavky naleznete na stránkách jednotlivých studijních oborů

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mají studenti ÚSP FHK možnost strávit 3 až 12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí. Fakulta má rovněž uzavřené smlouvy s vybranými univerzitami v Austrálii, Jižní Koreji, Mexiku a Tchaj-wanu. 

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+, do něhož je Pedagogická fakulta zapojena, umožňuje studentům se zúčastnit zahraniční stáže v některé z vybraných zemí v délce 2 - 12 měsíců. Více informací o pracovních stážích a studiu v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.