U.S. Business School Praha působí na trhu od roku 1991.

Úzce spolupracuje s americkou University of Pittsburgh´s Joseph M. Katz Graduate School of Business.

Škola poskytuje široké spektrum kurzů a rozvojových programů zaměřených převážně na cílovou skupinu vrcholových manažerů. Nabízí jednak programy pro firmy, ale také pro jednotlivce. Každoročně rovněž nabízí program Executive MBA prostřednictvím University of Pittsburg. 

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeč v rámci přijímací procedury předloží předem specifikovaný materiály, které zahrnují např. motivační dopis, dva doporučující dopisy, výsledky testu TOEFL či IELTS, případně GMAT. Uchazeči jsou přijímáni na základě individuálního posouzení praxe a kariérního potenciálu, předchozích akademických zkušeností, GMAT skóre a jazykových schopností.

Je možné se přihlašovat v průběhu roku.

Doplňující informace

Školné

Ceny nabízených kurzů pro jednotlivce se liší, pohybují se od 800,- do 15 000,-. 

Konzultace

Škola nabízí pro studenty na požádání konzultace, více informací zde