PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA je prestižní soukromá zahraniční vysoká škola. Poskytuje komplexní systém kvalitního vzdělávání (bakalářské, magisterské i doktorské studium). Na 5 fakultách (Fakulta práva; ekonomie a podnikání; masmédií; informatiky; psychologie) nabízí více než 5.000 studentům studovat 14 studijních oborů.

www.paneurouni.com/sk/fakulty

TIP

Fakulta práva

Bratislava

Obory: Právo  Teorie a dějiny státu a práva – Trestné právo – Mezinárodní právo – Občanské právo

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímacího řízení se liší na jednotlivých fakultách Panevropské vysoké školy.

Elektronickou přihlášku k bakalářskému studiu na fakultě PRÁVA můžete podat do 31.5.

Elektronickou přihlášku k magisterskému studiu na fakultě PRÁVA můžete podat do 30.6.

Elektronickou přihlášku k magisterskému studiu na fakultě EKONOMIE A PODNIKÁNÍ můžete podat do 30.6.

Papírová přihláška
Papírová přihláška: 590 Kč