„Uč se učit a vychovávat… Buď taky Ostravská!“ – Uč (se) s námi… ?

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity již půlstoletí poskytuje vzdělání budoucím či stávajícím učitelům všech typů škol napříč různými obory. Nabídka oborů je rozšířena také o obory neučitelské. V rámci studia má fakulta díky spolupráci s řadou fakultních a partnerských institucí možnost poskytnout všem studentům absolvování kvalitních praxí. O tom svědčí i pozitivní hodnocení nejen současných studentů, ale i úspěchy našich absolventů na trhu práce. Všem studentům Pedagogické fakulty OU je také nabízeno studium v zahraničí, popřípadě zahraniční pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, a stejně tak Pedagogická fakulta každoročně poskytuje možnost studia početné skupině zahraničních studentů. Naše fakulta nabízí všem studentům prostor pro vlastní realizaci, a to hned v několika směrech: studenti se mohou aktivně zapojit do unikátního modelu recipročních aktivit v MŠ, ZŠ a SŠ. Vedle těchto – pro jejich budoucí práci velmi přínosných – aktivit mohou participovat na realizaci výzkumu ve špičkově vybavených laboratořích, jako jsou laboratoř eyetrackingu nebo laboratoře studií lidského pohybu. Mohou se podílet na aktivitách jednotlivých kateder či reprezentovat fakultu a zároveň i celou univerzitu na sportovních a kulturních akcích. Příkladem akce, která přesahuje svým obsahem oblast výuky, může být například benefiční koncert Speciální kouzlo Vánoc. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je správnou volbou pro ty, kteří se chtějí stát pro své žáky a studenty správným vzorem a inspirací.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity vznikla v roce 1991 sloučením samostatné Pedagogické fakulty s Ostravskou univerzitou.

Studijní programy

Nabízí studium zaměřené na oblast pedagogiky včetně jejích specializovaných disciplín, andragogiky a vychovatelství a učitelských směrů.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění především v oblasti školství a vzdělávání jako učitelé či lektoři, dále na odborech školství ve státní správě a samosprávě.

OU@live  - Facebook - Twitter - Youtube - InstagramGoogle+

pdf.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Pro všechny bakalářské obory je podmínkou přijímacího řízení TSP (kromě Psychologie a Výtvarné a Tělesné výchovy) Forma přijímací zkoušky se u jednotlivých oborů liší, může mít podobu praktické zkoušky nebo motivačního pohovoru. 

Pro všechny navazující magisterské obory kromě Sbormistrovství má přijímací zkouška otestovat odborné znalosti v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Přijímací zkouška na doktorské programy se uskuteční formou výběrového řízení.  

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 15.5. (PhD).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Nové úpravy objektu Pedagogické fakulty

Nové úpravy objektu Pedagogické fakulty

V letošním roce probíhají další úpravy napomáhající jak estetizaci prostředí v prostoru vstupu do objektu a před budovami, tak rozšíření služeb pro studenty, kteří mohou od začátku semestru využívat například občerstvení nabízené mobilní kavárnou v respiriu nebo prostor pro odkládání jízdních kol. číst více

Věda a výzkum na naší fakultě

Věda a výzkum na naší fakultě

Podívejte se, jaké jsou hlavní směry výzkumu na naší fakultě! Více informací se dozvíte zde. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.