„Jsi srdcař? Buď taky Ostravská!“

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v Česku, a přesto se může pochlubit několika velkými výhodami pro své studenty. Má nově zrekonstruovaný kampus a nabízí kromě příjemného a přátelského prostředí také špičkové technické vybavení – simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště i multimediální techniku. Kapacita každého ročníku je nastavena tak, aby studenti měli intenzivní kontakt s lékaři, ale hlavně s pacienty. Praxe je často realizována formou malých skupinek studentů vedených kvalifikovanými odborníky z praxe. Spolupráce s hlavním partnerem, Fakultní nemocnicí Ostrava, přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích a také možnost přenosů prostřednictvím telekonferencí.

Fakulta rovněž nabízí zahraniční stáže (například v Rakousku, Velké Británii, Finsku a mnoha dalších zemích EU) i možnost zapojení se do vědeckovýzkumných aktivit pracovišť fakulty i partnerských zařízení.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice a navazuje na činnost Zdravotně sociální fakulty. 

Studijní programy

Lékařská fakulta nabízí vzdělávání v šestiletém magisterském oboru Všeobecné lékařství. Dalšími bakalářskými studijními obory jsou např. zdravotnické profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut aj. Na vybrané bakalářské obory navazují dvouleté magisterské obory.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují zejména v oblasti zdravotnictví, ať už ve státních či soukromých zařízeních.

OU@live  - Facebook - Twitter - Youtube - InstagramGoogle+

lf.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném oboru a může se skládat z talentové zkoušky, testu z přírodních věd (fyzika, chemie, biologie), ústního pohovoru a odborného písemného tetu.

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Integrace středoškoláků do výuky fyziologie a anatomie na LF

Integrace středoškoláků do výuky fyziologie a anatomie na LF

Až 60 středoškolských studentů se zájmem o budoucí vysokoškolské studium medicíny se bude moci zúčastnit vzdělávacího modulu Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie číst více

Hlavní směry výzkumu na naší fakultě

Hlavní směry výzkumu na naší fakultě

Podívejte se, jaké jsou hlavní směry výzkumu na naší fakultě! Více informací se dozvíte zde. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Lékařská fakulta umožňuje svým studentům strávit  3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Studium v zahraničí je možné i na základě bilatelárních smluv, které má fakulta uzavřené s vybranými institucemi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž. Více informací o zahraničním studiu a pracovních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde