„Když fárat, tak hluboko. Když přemýšlet, tak pořádně… Buď taky Ostravská!“

Filologie, filozofie, historické vědy, psychologie i sociologie – Filozofická fakulta Ostravské univerzity nabízí širokou škálu studijních oborů. Zakládáme si na přátelském a kreativním prostředí, podporujeme studentské iniciativy a nabízíme i další aktivity rozvíjející dovednosti studentů. Katedry pořádají vědecké konference, dny s překladem, exkurze i neformální setkání, přednášky špičkových českých i světových odborníků. Díky spolupráci s řadou evropských i mimoevropských univerzit studentům umožňujeme zapojit se do mezinárodních projektů. Jazykovou vybavenost zajišťuje nabídka bezplatných kurzů cizích jazyků napříč všemi studijními obory. Podporujeme a motivujeme naše studenty k zahraničním výjezdům nejen do mnoha evropských destinací, ale také do Asie či Ameriky. Naši studenti a pedagogové jsou aktivní v kulturním životě Ostravy – letos například připravili literární minifestival ČUM! Aneb Čtení pro univerzitu a město, dlouhodobě působí v okrašlovacím spolku Za krásnou Ostravu a spolupracují s řadou institucí, např. s Aliance Francaise či polským konzulátem. Slovy děkana: „Kde ostatní končí, Filda začíná.“

Filozofická fakulta je jednou ze šesti fakult Ostravské univrziety a byla založena v roce 1991.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v širokém spektru humanitních oborů zahrnujících oblast historie, sociologie, filozofie a dále v oborech filologických. Poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou činnost. Navíc nabízí i možnost celoživotního vzdělávání.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují ve veřejných institucích, v kultuře, ať už v odborných či řídících profesích, v médiích a ve školství. Uplatňují se též v soukromém sektoru na pozicích, kde lze využívat jazykových znalostí.

OU@live - Facebook - Twitter - Youtube - Instagram - Google+

ff.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů je přijímací zkouška, jejíž obsah si každý obor stanovuje sám.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Co se děje na fakultě

Co se děje na fakultě

Na naší faktultě se stále něco děje! Podívejte se na naše stránky a dozvíte se více! číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.