„Vylaď svůj talent… Buď taky Ostravská!“

Fakulta umění Ostravské univerzity je mladá, přesto uznávaná, a to jak na poli výtvarném, tak hudebním. Díky malým počtům studentů získává fakulta komorní a přátelský charakter a univerzita se tak stává platformou pro realizaci umění, ne jejím limitem. Akademici i studenti často společně vystavují či vystupují, realizují projekty a organizují kulturní akce. V neposlední řadě jsou pedagogové významné osobnosti ve svém oboru, které mají bohatou praxi a chuť nabídnout své zkušenosti studentům. Fakulta se také snaží dbát na to, aby studenti pravidelně prezentovali své umění veřejnosti a získávali tak zpětnou vazbu i odjinud, nejen od svých vedoucích a kolegů z řad studentů. Výtvarníci často vystavují v lokálních i jiných institucích, např. Galerie PLATO, Důl Hlubina či Cooltour, ale také se podílí na organizaci uměleckých festivalů a dalších kulturních událostí, např. OstravaPhoto, festival MALAMUT, Colours of Ostrava, mezinárodní festival Kręgi Sztuki, Mezinárodní sympozium serigrafie aj. V oblasti hudební se fakulta pyšní vlastním orchestrem, kde studenti nabírají cenné zkušenosti a vystupují jak u nás, tak v zahraničí. Mimo to spolupracují například s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Studijní i pracovní výjezdy do zahraničí jsou fakultou významně podporovány a studenti tak mohou čerpat inspiraci i v jiných kulturách.

Fakulta umění je jednou ze šesti fakulta Ostravské univerzity a založena byla až v roce 2007. 

Studijní programy

Nabízí studium v oblasti hudebního a výtvarného umění v bakalářském i magisterském stupni studia v prezenční i kombinované formě. Na fakultě je rovněž akreditován doktorský stuijní obor v obou formách studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v umělecké praxi jako interpreti či samostatní tvůrci, dále v oblasti uměleckého školství nebo v uměnovědných či kulturně-organizačních profesích.

OU@live  - Facebook - Twitter - Youtube - InstagramGoogle+

fu.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijimací řízení na bakalářské studium se u každého oboru liší.

Přijímací zkoušky na hudební obory se skládají z talentové, ústní a písemné zkoušky. 

Přijímací zkouška na výtvarné obory je dvoukolová a skládá se z ohodnocených domácích prací, praktické a ústní zkoušky. 

Při přijímání ke studiu do studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění se vychází z výsledku přijímací (talentové) zkoušky a umístění uchazeče do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepšího výsledku sestupně.

Přihlášky lze podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Rozhovor s Tomášem Knoflíčkem

Rozhovor s Tomášem Knoflíčkem

„Instantní řešení v architektuře nic nezmění. Skutečnost odhalují drobnosti“ číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.