„Zajímáš se? Zapoj se... Buď taky Ostravská!“

Realizujeme vzdělání v programu sociální politika a sociální práce, sociální politika a zdravotně sociální péče. Fakulta sociálních studií OU však nabízí svým studentům mnohem více. Výuka je velmi úzce propojená s praxí – spolupracujeme například se Statutárním městem Ostrava, dalšími městy a obcemi a neziskovými organizacemi v Moravskoslezském kraji. V rámci projektové výuky v navazujícím magisterském studiu mohou studenti realizovat svůj vlastní projekt, který sami navrhnou ve spolupráci s konkrétním místem své praxe. Díky praktickým zkušenostem jsou naši absolventi žádaní na trhu práce. Jedním z hlavních cílů fakulty je také internacionalizace vzdělávání – kromě možností studia v zahraničí nabízíme i výuku v angličtině a na navazujícím magisterském a doktorském stupni studia se podílejí učitelé a profesoři ze zahraničních univerzit. Navíc se naši studenti i pedagogové angažují v dobrovolnických aktivitách pro veřejnost – například nyní již celorepubliková akce Noc venku vznikla na půdě naší fakulty. Fakulta sociálních studií OU je tou správnou volbou pro ty, kteří se o dění v sociální oblasti zajímají a chtějí realizovat i své nápady.

Fakulta sociálních studií vznikla v roce 2008. Působí zde dvě katedry - Katedra sociálních věd a Katedra sociální práce. Fakulta klade velký důraz na internacionalizaci vzdělávání, vědeckovýzkumnou činnost a na kvalitu praxí. 

Studijní programy

Fakulta umožňuje zájemcům studium společenskovědních, zejména sociálních věd a zároveň poskytuje vzdělávání sociálním pracovníkům. Nabízí třístupňové vzdělání, přičemž doktorský obor Sociální práce lze rovněž studovat i v anglickém jazyce. Neodlučitelnou součástí studií je úzké propojení teoretických znalostí s praxí.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v institucích zaměřených na poskytování sociálních služeb, v sociálních odborech státní správy a samosprávy a také v neziskovém sektoru.

OU@live  - Facebook - Twitter - Youtube - InstagramGoogle+ 

fss.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí do všech bakalářských oborů je třeba složit písemný test, jehož obsah se týká daného oboru.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 31.5. (PhD).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Noc vědců 2017 na Fakultě sociálních studií OU

Noc vědců 2017 na Fakultě sociálních studií OU

V letošním ročníku měla fakulta své aktivity rozprostřeny do tří stanovišť. Jedním z nich byl areál Lékařské fakulty, pak Dolní oblast Vítkovic a také kyvadlová doprava tzv. „Vědecký bus“ spojující tato dvě místa. číst více

Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS) pořádaná Katolickou univerzitou v Lille ve Francii

Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS) pořádaná Katolickou univerzitou v Lille ve Francii

Z Fakulty sociálních studií přispěli do bohatého odborného programu svým příspěvkem Dr. Monika Chrenková a Mgr. Alena Vaňharová, jako členky týmu Studentské grantové soutěže s tématem: Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta sociálních studií umožňuje svým studentům strávit 3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Více informací naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž po dobu 2-12 měsíců. Více informací o zahraničních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.