Mezinárodní baptistický teologický seminář vznikl z iniciativy Evropské baptistické federace. Nabízí studium programu teologie akreditované MŠMT a dále magisterské a doktorské studium akreditované ve Spojeném království.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o navazující magisterské studium teologie musí mít odpovídající bakalářské vzdělání (z oblasti teologie, religionistiky či příbuzných oblastí) a dostatečnou znalost anglického jazyka. Z toho důvodu uchazeči předkládají esej psanou v anglickém jazyce a jazykový certifikát (Advanced Cambridge Certificate nebo Test of English as a Foreign Language). 

Všechny požadované dokumenty (úplný výčet na http://www.ibts.eu/files/academic-programmes/magister-application-form.pdf) musí být kompletně vyplněny a zaslány do 1.dubna, pokud chce uchazeč začít svá studia v září.