Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem. MUP působí v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. Pro veřejnost, ale i pro své studenty nabízí MUP také přípravné kurzy na Cambridge Exams s možností složení zkoušky přímo na univerzitě či kurzy češtiny pro cizince. Budovy školy jsou bezbariérové, studenti s tělesným postižením mohou studovat v programu „Škola bez bariér“, který realizuje MUP od akademického roku 2003/2004.

Studijní programy

Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a anglickém jazyce.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění např. v domácích i nadnárodních firmách, v institucích veřejné správy a samosprávy, v mediálních organizacích, v institucích EU apod.

www.mup.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Součástí přijímacích zkoušek je pro bakalářské prezenční studium vstupní test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského) na úrovni odpovídající maturitní zkoušce z cizího jazyka, lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby a gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost. Do bakalářského kombinovaného studia jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu bakalářského studia v prezenční formě je nutné podat vždy nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek. Termíny přijímacích zkoušek jsou zveřejněny na stránkách školy.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti či absolventi MUP do jednoho roku po úspěšném ukončení studia absolvovat 2 - 12 měsíční praktickou stáž ve firmách a institucích v  partnerských zemích.

Absolventi MUP mohou rovněž do 2 let po ukončení studia vyjet v rámci programu Leonardo da Vinci na 3-6 měsíční stáž do Belgie, Litvy či Španělska.

Studium v zahraničí

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce.

V rámci Erasmu mohou studenti strávit jeden až dva semestry na jedné z evropských partnerských univerzit, konkrétně v některé z členských zemí EU, dále pak na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku a Makedonii.

Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi MUP s více než 40 mimoevropskými zeměmi se studentům rovněž otevírá možnost studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v Asii, Americe či Oceánii.

Ubytování a koleje

Metropolitní univerzita Praha nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, na stránkách však nabízí ubytovatele, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. Více na http://www.mup.cz/o-studiu/sluzby-pro-studenty/ubytovani/.

Školné

Bakalářské a magisterské studium stojí v prezenční formě 55 000 Kč/rok, respektive 29 000 Kč za semestr při rozložení splátek. V kombinované formě činí cena studia 48 000 Kč, při rozložené splátce 25 000 Kč za semestr. Cena doktorského studia činí 27 000 Kč/rok v prezenční a 25 000 Kč v kombinované formě studia.

Stipendium

Škola nabízí sociální a ubytovací stipendium. Navíc také nabízí stipendium pro doktorantské studium, které je studentům přiřazováno podle umístění v přijímacím řízení.