LIGS University vznikla spojením americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má za sebou více než desetiletou tradici.

Nabízí profesní manažerské programy BBA, MBA, MSc, DBA  a PhD v českém, slovenském a anglickém jazyce. Úspěšní absolventi obdrží diplom vydaný americkou univerzitou.

Studium je realizováno vysoce efektivní formou blended learning nebo interactive online formou a je přizpůsobeno časově zaneprázdněným. Programy vychází z nejnovějších poznatků a trendů v oblasti profesního vzdělávání, využívají moderní komunikační a informační technologie.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeč je přijímán na základě dodání požadovaných podkladů (profesní životopis aj.). Podmínkou pro přijetí v jednotlivých programech je absolvované vzdělání a/nebo praxe.

Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu roku.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: zdarma

Doplňující informace

Školné

Výše školného se liší podle zvoleného programu. Kurzovné je možno rozložit až do 8 splátek bez navýšení ceny. Student má možnost získat slevu ze školného v případě jednorázové úhrady nebo při zahájení studia ve dvou.