LIGS University vznikla spojením americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má za sebou více než desetiletou tradici.

Nabízí profesní manažerské programy BBA, MBA, MSc, DBA  a PhD v českém, slovenském a anglickém jazyce. Úspěšní absolventi obdrží diplom vydaný americkou univerzitou.

Studium je realizováno vysoce efektivní formou blended learning nebo interactive online formou a je přizpůsobeno časově zaneprázdněným. Programy vychází z nejnovějších poznatků a trendů v oblasti profesního vzdělávání, využívají moderní komunikační a informační technologie.

www.ligsuniversity.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeč je přijímán na základě dodání požadovaných podkladů (profesní životopis aj.). Podmínkou pro přijetí v jednotlivých programech je absolvované vzdělání a/nebo praxe.

Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu roku.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Proč si vybrat LIGS University?

Proč si vybrat LIGS University?

Přizpůsobení časově zaneprázdněným manažerům - Získání nových zkušeností a kontaktů - Blended learning nebo interactive online forma studia - Oxfordský tutorský model - Možnost zahájení programů kdykoliv - Programy v češtině, angličtině, ruštině a slovenštině ... číst více

Tým tutorů LIGS University

Tým tutorů LIGS University

Všichni tutoři jsou zkušení manažeři z praxe, kteří působí ve svých oborech na klíčových manažerských pozicích. Přinášejí účastníkům programů to nejdůležitější v manažerském vzdělávání, tzn. zkušenosti z praxe a schopnost tyto zkušenosti prakticky využít v osobním i pracovním životě. číst více

MBA - zajímavá alternativa pro pracující manažery

MBA - zajímavá alternativa pro pracující manažery

Důvody pro získání studium MBA programů mohou být různé. Na MBA dnes panuje mnoho názorů, najdete jak jeho zastánce, tak jeho odpůrce. Počet MBA studentů neklesá, tzn. že ti, kdo MBA studují, k tomu mají nějaký důvod. číst více

Reference absolventů

Reference absolventů

Výběr z hodnocení manažerských programů BBA, MBA a LLM číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Školné

Výše školného se liší podle zvoleného programu. Kurzovné je možno rozložit až do 8 splátek bez navýšení ceny. Student má možnost získat slevu ze školného v případě jednorázové úhrady nebo při zahájení studia ve dvou.