Joseph M. Katz Graduate School of Business je americká vysoká škola s pobočkou v Praze, která nabízí program Executive MBA.

S více než šedesátiletou tradicí ve spojených státech a dvěma dekádami v Evropě, University of Pittsburgh’s Katz School of Business byla průkopníkem v přípravě kvalifikovaných profesionálů k úspěchu ve strategických pracovních pozicích na celém světě.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeč v rámci přijímací procedury předloží předem specifikovaný materiály, které zahrnují např. motivační dopis, dva doporučující dopisy, výsledky testu TOEFL či IELTS (pokud uchazeč test skládal před více než dvěma lety, musí ho složit znovu), případně GMAT. Uchazeči jsou přijímáni na základě individuálního posouzení, dále na základě posouzení praxe a kariérního potenciálu, předchozích akademických zkušeností, GMAT skóre a jazykových schopností.

Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu celého akademického roku.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 50 $

Doplňující informace

Školné

Poplatky za studium činí 50 500,- dolarů. Školné pokrývá nejen učební materiály, ale i některé další výhody, jako na příklad Microsoft Winfows balíček, roční předplatné The Wall Street Journal a jiné.

EMBA na den

Uchazeči o studium mají možnost nahlédnout do života univerzity na jeden den. Více informací najdete zde