European School of Business & Management je škola mezinárodního působení, která se zaměřuje na profesní vzdělávání v manažerských programech MBA. Pro zkvalitnění výuky programů MBA využívá kombinaci online studia s Oxfordským tutorským modelem. Tento typ je vlastní především zahraničním univerzitám a od českého akademického studia se liší v mnoha ohledech. Celé studium MBA je zaměřeno především prakticky, podporuje samostatné uvažování studentů, vyhledávání informací a logickou argumentaci, které staví nad teoretické encyklopedické znalosti. Výhodou studia na European School of Business & Management je možnost zahájit studium kdykoliv a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem.

Studijní obory