CMC Graduate School of Business je manažerskou školou působící na našem trhu od roku 1991. Ve spolupráci s Maastricht School of Management pořádá víkendový MBA program, který absolvovalo již více než 700 posluchačů. Škola rovněž nabízí celou řadu kurzů exekutivního vzdělávání a odborných seminářů.

Běžné "akademické" kurzy jsme škola nahradila inovativními tréninky k osobnímu rozvoji jedince. Implementuje nové metodické přístupy založené na aktuálních poznatcích neurovědy v kombinaci s efektivním využitím ICT nástrojů. Sudenti si také mohou vyzkoušet nové originální kurzy jazykového vzdělávání pod značkou DynEd. 

Institut školí klíčové zaměstnance ve firmách - je zaměřena na rozvoj řízení: vysoký, střední i nižší management, personalisté a HR manageři, obchodníci, mistři.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Vstupní předpoklady pro přijetí ke studiu v programu MPA (Master of Public Administration) jsou ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání a 3 roky praxe na řídících pozicích nebo v institucích veřejného sektoru. 

Přijímací řízení je zahájeno na základě doručení kompletně vyplněné přihlášky ke studiu s těmito přílohami: strukturovaný životopis, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně potvrzení o praxi. Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor, v jehož rámci uchazeč prokazuje zájem o studium a předpoklady k jeho ukončení.

Doplňující informace

Ubytování

Škola spolupracuje s hotelem CMC Residence & Conference Inn, což je konferenční a turistický hotel situovaný asi 15 km na východ od Prahy, v Čelákovicích. Výhodou umístění hotelu CMC Residence & Conference Inn je kombinace příjemného prostředí malého města se snadnou dostupností a příznivými cenami, přesto v těsné blízkosti Prahy. Toho využívá řada pražských firem, které by rády během teambuildingů a zaměstnaneckých školení unikly ruchu velkoměsta, ale nechtějí se příliš vzdalovat. Ideální spojení přímo s centrem Prahy je vlakem, autem, nebo autobusem.