Brno Business School je vzdělávacím institutem při Vysokém učení technickém v Brně. Spolupracuje s Nottingham Trent University, která absolventům uděluje titul MBA, a je zároveň zakládajícím členem asociace CAMBAS. Mimo jiné škola spolupracuje i s top manažery z praxe a expertními prověřenými dodavateli, což je podmínkou zachování nejvyšší kvality poskytovaného vzdělávacího programu. Institut plně využívá odborného zázemí VUT v Brně.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška či test nejsou požadovány. Nutnou podmínkou k přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání min. bakalářského stupně a manažerská praxe. Splnění těchto podmínek ale ještě nezaručuje přijetí - v rámci přijímacího řízení se přihlíží ke skladbě a struktuře skupiny uchazečů.

Uchazeči mohou podat předběžnou přihlášku ke studiu.

Doplňující informace

Školné

Školné pro první ročník činí 148 900,- a pro druhý ročník 168 100,-.

Poskytované služby v rámci dané platby – kromě základní výuky se jedná o zajištění stravování, ubytování, přístupu do (fyzické i elektronické) knihovny, parkování, bankomatu a sportovního využití (platí zejm. pro dojíždějící na víkend).